30 km/uur in Gemert

Beeld: Kuppens fotografie

Allereerst wil ik iedereen ontzettend bedanken voor het reageren op mijn oproep om mee te denken over 30 km/uur in Gemert. U heeft massaal gereageerd en de meningen waren erg verdeeld. Dat het onderwerp leeft in onze gemeente mag duidelijk zijn. 

Afgelopen donderdag stond het onderwerp op de agenda van de raadsvergadering. In de commissie voorafgaand aan de raadsvergadering waren de meeste partijen behoorlijk kritisch over het plan omdat de wethouder veel te snel ging. Ze had in april een presentatie gegeven over het afwaarderen van de Vondellaan en daarbij de gevolgen voor de hele kom. We hebben wat vragen gesteld over het openbaar vervoer, daar was toen nog veel onduidelijkheid over. Want als alle wegen in de kom ingericht worden als 30 km zone met drempels en wat al niet meer, worden de aanrijtijden langer, wordt de fysieke belasting voor buschauffeurs groter en dan kan een busbedrijf besluiten om niet meer door die straten te willen rijden. Voor ons onbespreekbaar. 

Onze verbazing was dan ook groot toen de wethouder het ineens op de agenda van de raadsvergadering zette, met een raadsvoorstel wat eigenlijk alleen maar vragen opriep:
* Wat gaat het allemaal kosten?
* Hoe staat het met de busverbinding?
* Hoe staat het met de aanrijtijden van de hulpverlening?
* Wat vinden onze inwoners van dit plan?
* Waarom alleen Gemert aanpakken en niet heel Gemert-Bakel?
* Is er een planning waarin staat wanneer welke wegen worden aangepast?
* Hoe wordt omgegaan met knelpunten/sluipverkeerroutes die zullen ontstaan als er wegen minder aantrekkelijk worden?

Ik moet eerlijk zeggen dat de wethouder haar best heeft gedaan om alle vragen binnen redelijke tijd te beantwoorden, maar helaas riepen de antwoorden ook weer nieuwe vragen op, waarvan de belangrijkste over de planning ging. Het antwoord was: nee er is geen concrete planning. Maar als er geen concrete planning is, waarom dan die haast? Daarom maakten wij samen met de Dorpspartij, Politiek op inhoud, Sociaal Gemert-Bakel en de VVD een amendement om het besluit te veranderen in nu alleen in te stemmen met de Vondellaan, daarna te evalueren en naar aanleiding van de evaluatie een plan voor te leggen voor de gehele kom. 
In de raadsvergadering bleek er echter toch een planning te zijn voor de komende 3 jaar…?

Wat ons in dit verhaal het meest verbaasd heeft, is de manier waarop de wethouder dit heeft aangepakt. Ze komt met onduidelijke en verwarrende informatie waardoor de weerstand alleen maar groter werd om in te stemmen met dit besluit.

Het feit dat er toch al een planning lag en dat er een evaluatie komt van de effecten van de 30 km inrichting in de Vondellaan en de Burgemeester de Bekkerlaan straks, was voor ons reden om toch in te stemmen met het voorstel. Wij zijn immers niet tegen 30 km. Zo houden we toch een vinger aan de pols voordat er verdere beperkingen doorgevoerd worden of als er ergens knelpunten ontstaan.

Frances Dekker
[email protected]