Burgers,
let op uw saeck

Let op uw saeck, de tyt en stont is daer’ is een bekende regel uit het gedicht van Valerius. Hij waarschuwde zo het volk. Ook voor sommige Gemert-Bakelse plannen blijft een gezonde portie wantrouwen op zijn plaats volgens D66.
Neem de plannen van het kasteel: het wordt op een geweldige manier gepresenteerd en als je de plannenmakers gelooft, wordt het een hemel op aarde. Zoals eerder gebeurde bij de plannen voor de kloostertuin 7th Heaven genaamd. In de kloostertuin zouden aanvankelijk lage woningen in een hofjesstructuur komen specifiek voor wat oudere inwoners. Wat staat er intussen; fraai uitziende woningen met 2 verdiepingen in wat lijkt op een hofjesstructuur. Met woningen die toch 2 verdiepingen hebben gekregen, lijken de wat oudere inwoners vergeten en is uiteindelijk een andere doelgroep gehuisvest dan aanvankelijk bedacht. Intussen weet niemand, ook de gemeenteraad niet, hoe het binnenterrein van de kloostertuin wordt ingericht. De stratenmakers zijn druk bezig, maar waar de Calvarieberg en het lijkenhuisje komen te staan en wat voor beplanting er komt, dat is nog niet bekend. Een goedgekeurd inrichtingsplan ontbreekt. Zo iets dergelijks gaat ook bij de plannen voor het kasteel gebeuren als wij niet goed opletten !  De ontwikkelaar heeft het plan geknipt in deelplannen en vraagt per deelplan steeds vergunning aan. Een salamitactiek noemde Mari van Berlo dit in zijn rechtsgeding tegen de (tijdelijke ?) parkeerplaats tegen de buitengracht. De ontwikkelaar zou eind februari al een businessplan overleggen met uitleg waarom een aantal deelplannen op die manier wordt uitgevoerd. Tot op heden weet het hoogste orgaan van de gemeente, uw gemeenteraad, nog niets van een businessplan of een totaalplan. “Vertrouw maar op het overleg van ontwikkelaar en wethouder en/of college van B & W”. Ja wat D66 betreft, wel  onder voorwaarde dat de gemeenteraad tijdig en volledig wordt geïnformeerd over uitgewerkte totaalplannen.
Waarom zo wantrouwend ? Het college van B & W informeert de inwoners toch wekelijks met twee of meer pagina’s in het Gemerts Nieuwsblad. Dit is zeker waar, maar de wijze waarop is niet altijd open en transparant. Eerder werden inwoners al op het verkeerde been gezet over de uitbreidingsplannen van de ondernemer aan Rooije Hoefsedijk 41. De aankondiging in de gemeenterubriek:”Bouwen nieuwe stallen Rooije Hoefsedijk 41 / Afwijken van Bestemmingsplan en milieu” was weinig zeggend en verbloemde dat achter dit bericht een megastal schuil gaat met een toename van 4.575 varkens tot  totaal  8.616 dieren. Waarom wordt dit laatste niet toegevoegd zodat het voor iedereen duidelijk is waarover het gaat. Een kleine moeite voor een communicatiemedewerker, lijkt ons. Hoe moet je anders als burger weten wat het precies betreft?  Zo behalen wij een grote winst voor transparantie in de aanvragen. Is deze manier van beperkt toelichten alleen bij deze aankondiging gebeurd ? Neen, ook daarna gebeurt dit nog stelselmatig. In de gemeenteraad dringen andere raadsfracties aan op meer openheid en transparantie. Iedere keer maar weer doorvragen om uiteindelijk te horen waar het precies over gaat. Dit moet echt anders.

Ad van Veldhoven