Vrij van zorgen over zorg

Beeld: D66 Dongen

Gezondheid is op dit moment ongelijk verdeeld. Mensen met een lage opleiding en een laag inkomen leven korter dan mensen met een hoge opleiding en een hoog inkomen.

Iedereen heeft recht op een goede gezondheid en een schone leefomgeving. Wij willen het makkelijker maken om gezond te leven.
 
Daarom willen wij:
 
01     Dat alle inwoners van Dongen tevreden kunnen zijn met hun leven.
02     Iedereen de kans geven op een gezond leven.


 
Iedereen hoort erbij in Dongen
Daarom ontvangt iedereen die in Dongen komt wonen een welkomstpakket waarin zij kennis kunnen maken met Dongense ondernemers, verenigingen en maatschappelijke en culturele organisaties.

Hiermee gaan wij aan de slag:

  • We hebben extra aandacht voor de gezondheid van (overbelaste) mantelzorgers, gezinnen met complexe scheidingen en ouderen.
  • De kwaliteit van zorgverlening en ondersteuning van inwoners staat altijd voorop. Wij onderzoeken dan ook wat de gevolgen zijn voor de zorgverlening als de uitgaven voor zorg minder verhoogd worden.
  • We vinden het belangrijk om te weten wat wel en niet werkt in het sociaal domein. Daarom verbeteren we de monitor sociaal domein, zodat we de ontwikkelingen goed kunnen volgen.
  • We willen voorkomen dat jongeren tot 18 jaar alcohol drinken, door hen en ouders beter te informeren.
  • Iedereen heeft recht op leven in schone lucht. We sluiten als gemeente aan bij het Schone Lucht akkoord.
  • Iedereen hoort erbij in onze samenleving. We gaan dan ook aan de slag met onze lokale inclusie agenda.
  • Iedereen moet goede zorg kunnen krijgen, dichtbij huis. We betrekken dan ook zorgorganisaties bij afspraken met woningcorporaties over wonen, welzijn en zorg.
  • We vinden het belangrijk om nieuwe inwoners in onze gemeente een warm welkom te heten. Daarom ontvangt iedereen die in Dongen komt wonen een welkomstpakket.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft