Wij willen een open en betrokken overheid

Gemeentehuis, Hoge Ham. Beeld: D66 Dongen

Wij willen een nieuwe bestuurscultuur, waarbij meer ruimte is voor het gesprek met de samenleving en een bestuursakkoord op hoofdlijnen gesloten wordt. Dongen staat voor grote uitdagingen, hiervoor is draagvlak bij inwoners en vertrouwen in de politiek van groot belang.

In gesprek met elkaar
Door rondetafelgesprekken tussen raadsleden, bestuur en inwoner maken we het gesprek
tussen politiek en publiek mogelijk.
D66 Dongen wil een nieuwe vergadervorm voor de gemeenteraad.


Alleen door samen te werken kunnen we deze grote uitdagingen het hoofd bieden. Daarnaast moet digitalisering geen drempel zijn voor contact met de gemeente.


Daarom willen wij:
 
01    De rol van de gemeenteraad versterken.
02    Het belang van de inwoners voorop stellen.
03    De afstand tussen inwoner en politiek verkleinen.
04    Een gemeente die benaderbaar en toegankelijk is voor iedereen.Hier gaan wij komende periode mee aan de slag:

  • We maken een bestuursakkoord op hoofdlijnen.
  • We onderzoeken of Dongen een zelfstandige gemeente kan blijven.
  • We zorgen voor goede communicatie vanuit de gemeenteraad naar de inwoners.
  • We maken inwonersparticipatie voor alle inwoners toegankelijk, door verschillende vormen aan te bieden zodat iedereen mee kan praten over de toekomst van Dongen.
  • We moedigen initiatieven van inwoners aan en ondersteunen waar dat mogelijk is.
  • De gemeente moet voor iedereen makkelijk te bereiken zijn. Daarbij zetten wij in op digitaal waar kan, fysiek voor wie dat wil of nodig heeft.
  • De gemeenteraad wordt op tijd bijgepraat over ontwikkelingen in regionale samenwerkingen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.