Martijn Messing

Martijn Messing - Beeld: Saskia Moerman

Woont met tussenpozen al 30 jaar in Dongen. Martijn is getrouwd met Christina en heeft 2 kinderen. Hij is zelfstandig ondernemer en werkt zo in opdracht van verschillende overheden om te helpen bij eerlijke transities zoals de energietransitie. Als mede eiser in de zaak Urgenda wil Martijn de slag maken van fossiele energie naar duurzame energie, betaalbaar voor iedereen. Dat is een hele uitdaging, maar daar krijgt hij juist energie van!. In zijn vrije uurtjes? Koken, klussen, fietsen, bridgen en zeilen met vrienden dat doet hij graag.

Waarom D66?
D66 is voor Martijn een partij van pragmatisme, doen wat nodig is. Niet uitgesproken links of uitgesproken rechts maar rechtdoor zee. Zelfredzaamheid is belangrijk maar niemand laten vallen ook. D66 is uitgesproken progressief op meerdere thema’s. Dat is ook nodig. Klimaat is daar een goed voorbeeld van. De wetenschap is duidelijk, we moeten de uitstoot van broeikasgassen terugbrengen naar nul en snel ook. Om dat te bewerkstelligen is progressief beleid nodig. Daarbij is de ongelijkheid groeiende, ook in Dongen. Betaalbare woonruimte voor iedereen is geen vanzelfsprekendheid meer. Goede zorg ook niet. Sociaal liberaal beleid voeren is in Dongen extra uitdagend omdat de financiën van de gemeente de afgelopen decennia zijn uitgehold. Dongen kampt met een torenhoge schuldenpositie. De aanpak van ongelijkheid wordt hierdoor nog moeilijker. ‘Als Dongenaar wil ik mij graag inzetten om deze uitdagingen in Dongen aan te gaan. Dat doe ik onder de vlag van D66, want hun kernwaarden sluiten hier perfect bij aan’.

Voor een nieuwe economie
Juist in tijden van schaarste moet er geïnvesteerd worden maar dan wel in de goede dingen. Het beleid van de afgelopen decennia was niet duurzaam. Alle lijstjes laten dat zien. Dongen behoort bij de 3 gemeenten met de hoogste woonlasten in Brabant, heeft bijna de hoogste schuld per hoofd van de bevolking in Brabant en scoort plaats 318 van de 348 gemeenten op ecologisch, sociaal en economisch gebied. Martijn is van mening dat een schuldquote (schuldenplafond) een noodrem is geweest van een coalitie die niet wist hoe ze hun afglijdende schaal moesten stoppen. Martijn wil dat er fors geïnvesteerd wordt in duurzaamheid om de woonlasten van alle huishoudens betaalbaar te houden.

  • 58 jaar
  • Dongen