Joeri de Jong

Joeri de Jong - Beeld: Saskia Moermans

Is geboren en getogen in Dongen. In het dagelijks leven werkt hij voor de gemeente Oosterhout als gegevenscoördinator. In deze rol helpt hij de organisatie meer datagedreven en informatiegestuurd te werken en beleid te maken. Als hij niet aan het werk is, is ballroom dansen zijn grote hobby. Al ruim 20 jaar doet hij dit met veel plezier. Ook staat hij graag in de keuken om een uitgebreide maaltijd te verzorgen voor vrienden en familie, of om iets te bakken voor tijdens de fractievergadering. Hij is met recht een Bourgondiër te noemen.

Waarom D66?
Sinds 2009 is Joeri actief in de Dongense politiek. Na een periode van 8 jaar als steunfractielid van een lokale partij, vertegenwoordigt hij inmiddels alweer bijna 4 jaar D66 in de Dongense gemeenteraad. ‘Toen ik indertijd benaderd werd om lid te worden en het partijprogramma las, voelde dat goed. Veel van de punten waar D66 ook voor staat, en voor mij belangrijk zijn, vond ik erin terug.’ Voor Joeri is duurzaamheid een belangrijk thema. Het gaat daarbij niet alleen om zaken als circulariteit, vergroening, klimaat en hernieuwbare energie, maar ook om financiële duurzaamheid zodat er ook voor en door komende generaties geïnvesteerd kan worden in Dongen. Daarnaast is D66 dé partij die zich inzet voor de vrijheid om jezelf te zijn en kansengelijkheid, zaken waar Joeri veel belang aan hecht.

Solide financieel beleid
In financiële zin is de gemeente Dongen er in de afgelopen jaren flink op achteruit gegaan. Dit betekent ook dat het geen vanzelfsprekendheid is dat voor toekomstige uitdagingen voldoende ruimte is om te investeren. Het is volgens Joeri daarom van belang dat de gemeenteraad haar kader stellende taak en budgetrecht weer goed kan invullen.. ‘Ik wil het budgetrecht terug waar het hoort, bij de gemeenteraad! Het budgetrecht is bij uitstek het instrument dat de gemeenteraad de mogelijkheid biedt haar kaderstellende en controlerende taken te realiseren. Een goed georganiseerd takendebat en een kadernota met een beter financieel inzicht is hierbij essentieel.’ aldus Joeri, zijn uitgangspunt is: ‘Een solide financieel beleid inclusief een uitstekende budgetbewaking voor Dongen.’

  • 38 jaar
  • Dongen