Marieke Schouten

Marieke Schouten - Beeld: Saskia Moerman

Marieke Schouten, getrouwd, drie zoons. Opgeleid als Specialist Ouderengeneeskunde, maar sinds de geboorte van haar jongste zoon en de verhuizing van Twente naar Brabant niet meer werkzaam als arts. Sinds september 2019 is ze lid van de raad van de commissarissen van een zorgbedrijf. De rest van haar tijd verdeeld ze tussen de politiek, vrienden en haar gezin. Als ze nog een momentje voor haar zelf heeft? Dan slaat ze graag een balletje op de tennisbaan of leest ze een boek.

Waarom D66?
Marieke is sinds 2013 lid van D66, maar stemde ook daarvoor al op D66. Toen zij in 2014 voor het eerst in Dongen mocht stemmen, bleek tot haar grote verbazing dat D66 niet met de verkiezingen meedeed! Samen met andere enthousiaste leden besloot ze daarom om D66 in Dongen nieuw leven in te blazen. Met als resultaat dat D66 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 drie zetels haalde!
Sinds die tijd is Marieke fractievoorzitter en in juni 2021 kozen de Dongense leden haar opnieuw unaniem als lijstrekker voor de verkiezingen van 2022. Zij is er erg trots op dat het in de maanden hierna gelukt is om een enthousiaste en diverse kandidatenlijst samen te stellen, met maar liefst 3 vrouwen in de top 6!

In gesprek met de inwoners
Een van de belangrijkste speerpunten van D66 Dongen de afgelopen 4 jaar was een andere manier van besturen. Hierbij zouden inwoners meer en eerder betrokken moeten worden bij voor hen belangrijke onderwerpen. Is dit gelukt? Marieke: “ Nee, eigenlijk nog niet! Zeker in de eerste 2 jaar stond de coalitie nauwelijks open voor de ideeën van andere partijen. Pas de laatste 1,5 jaar zijn de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende partijen verbeterd en is er meer ruimte voor nieuwe plannen. Er is een raadswerkgroep democratische vernieuwing gestart en met elkaar zijn we op zoek naar de beste manier om als raad met inwoners in gesprek te gaan. Zo proberen we op dit moment uit of een ronde tafel gesprek goed werkt. Maar echt grote veranderingen zijn er tot nu toe nog niet bereikt. Ik heb het gevoel dat we hiermee pas na de nieuwe verkiezingen echt aan de slag kunnen, vooral omdat D66 Dongen pas sinds het laatste jaar als serieuze samenwerkingspartner wordt gezien.”

Uitdagingen voor de toekomst
Ook op andere gebieden heeft Dongen veel uitdagingen voor de toekomst. Denk aan de financiële problemen, de energietransitie, het woningtekort en de stijgende zorgbehoefte. Nog genoeg te doen dus! Marieke wil , samen met collega fractiegenoten, deze problemen de komende 4 jaar niet alleen blijven aankaarten, maar vooral ook bijdragen aan oplossingen. “Uiteraard ligt mijn hart vooral bij de zorg en het onderwijs. Maar ook voor al die andere zeer belangrijke onderwerpen zet ik mij graag nog 4 jaar in!”.

  • 45 jaar
  • Dongen