Wij willen een duurzaam Dongen voor iedereen

Zonnepark Tichelrijt, Vierbunderweg Beeld: D66 Dongen

Dongen scoort slecht als het gaat om duurzaamheid. Wij vinden dat we snel werk moeten maken van de aanpak van klimaat en leefbaarheid in onze wijken.

Samen met inwoners, bedrijven, verenigingen en scholen gaan we de negatieve effecten van de klimaatverandering op onze leefomgeving tegen.

Daarom willen wij:
 
01    De lokale, regionale en landelijke klimaatdoelen halen.
02    Concrete en haalbare plannen voor klimaat en duurzaamheid.
03   Met Dongense bedrijven, scholen, verenigingen en inwoners werken aan deze doelen.
 

We planten voor iedere geboorte een boom
Door vergroening gaan we hittestress tegen en slaan we CO2 op. D66 Dongen wil dat ieder kind dat wordt geboren in Dongen een boom cadeau krijgt om te planten in de eigen tuin of ergens in gemeentegrond.

Hier gaan wij komende periode mee aan de slag:

  • We ondersteunen minima bij het verduurzamen van hun woning door samenwerking te zoeken met Casade en Energie Dongen Duurzaam.
  • We werken aan duurzaamheid en circulariteit in de openbare ruimte.
  • We maken werk van een aardgasvrij Dongen in 2050, maar pas als de (financiële) randvoorwaarden van het Rijk op orde zijn.  
  • We maken ruimte voor water door minder en slimmere bestrating, meer groen en het afkoppelen van de hemelwaterafvoer.
  • We planten een boom voor ieder kind dat in Dongen geboren wordt.
  • We zetten in op innovaties zodat inwoners en bedrijven meer duurzame energie op kunnen wekken.
  • We bereiden een visie voor op de komst van elektrisch vervoer.
  • We maken samen met ondernemers een duidelijk CO2-reductie beleid voor het Dongense bedrijfsleven.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.