Een duurzame economie die voor iedereen werkt

Beeld: D66 Dongen

Wij vinden het belangrijk dat we groeien naar een duurzame, circulaire economie waarin ondernemers de ruimte krijgen voor innovatie en creativiteit. Iedereen heeft recht op passend werk en moet mee kunnen doen aan onze samenleving.
 
Daarom willen wij:
 
01    Ondernemers ondersteunen en ruimte geven voor hun innovatie en creativiteit.
02    Een bruisend centrum dat recht doet aan het Dongense karakter.
03    Hard werken om te zorgen dat iedereen recht heeft op passend werk dat past bij
zijn/haar ontwikkeling.
04    Uitgaan van vertrouwen zodat iedereen kan meedoen aan onze samenleving.
05     Goede leef- en werkomstandigheden voor arbeidsmigranten.

Meedoen pas voor minima
Voor huishoudens met een laag inkomen vormen de kosten van het OV vaak een drempel om echt te kunnen meedoen in de samenleving.
Arriva Nederland heeft een concept ontwikkeld zodat mensen met een laag inkomen gebruik kunnen blijven maken van het OV.

Hiermee gaan wij aan de slag:

  • Wij willen ondernemers die bijdragen aan een nieuwe, circulaire en duurzame economie ondersteunen, zodat zij hun innovatie en creativiteit kunnen inzetten.
  • Wij willen in gesprek met ondernemers een plan ontwikkelen voor het centrum, met ruimte voor creatieve concepten en ontmoeting.
  • Wij willen de Meedoen pas invoeren voor minima, zodat zij gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.
  • Wij willen de aanpassingen aan de Hoofdstraat in ‘s- Gravenmoer zo snel mogelijk zien.
  • Wij vinden dat iedereen recht heeft op passend werk. We werken dan ook hard aan het verstevigen van het re-integratiebeleid zodat iedereen goed geholpen kan worden in het vinden van werk en/of daginvulling die past bij je ontwikkeling.
  • Wij gaan uit van vertrouwen zodat iedereen kan meedoen aan onze samenleving. We hanteren 120% van de bijstandsnorm zodat mensen met een kleine portemonnee kunnen blijven meedoen.
  • Wij gaan onderzoeken hoe we de leef- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten kunnen verbeteren

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.