Onze omgeving in samenhang inrichten, met iedereen

Mercuriusstraat. Beeld: D66 Dongen

Er is op dit moment een tekort aan ruimte. We hebben huizen nodig, wegen, bomen, schoon water en schone energie, en scholen etc. Alles is belangrijk. Daarom moeten we met elkaar slim met de beschikbare ruimte om gaan. Ook in Dongen is er op dit moment een woningtekort. Vooral voor starters, alleenstaanden en ouderen is het heel moeilijk om een passende woning te vinden.
Tot 2024 kunnen de meeste woningen die in de planning staan gebouwd worden op de locaties Noorderlaan en Waspikseweg. Daarna zijn er geen gronden meer beschikbaar voor de bouw van woningen in grote aantallen.
 
Daarom willen wij:
 
01    Voldoende woningen voor alle doelgroepen voor nu en in de toekomst.
02 De beschikbare ruimte met elkaar zo verstandig mogelijk inrichten voor nu en voor de toekomst.
03 Een groener Dongen, met meer bomen.
04   Goed beheer en onderhoud van het openbaar groen en van wegen, straten en pleinen.


Extra aandacht voor starters
Voor iedereen moet het mogelijk zijn om in Dongen te komen wonen, of je nou een grote of een kleine portemonnee hebt. Daarom hebben wij extra aandacht voor groepen waar te weinig woningen voor zijn, zoals starters.
 
Leven in ruimte van natuur
Open ruimte is waardevol. Met die ruimte moet zorgvuldig worden omgegaan. Uitgangspunt moet zijn dat verstening en asfaltering van het buitengebied voorkomen wordt
.

Goed onderhouden = veiligheid
Schone en goed verlichte straten, in goede staat verkerend straatmeubilair en goed onderhouden groenvoorzieningen zorgen voor een gevoel van veiligheid.

 

Hiermee gaan wij aan de slag:

  • Wij willen goed inzicht krijgen naar de vraag naar woningen in Dongen, per type woning en verdeling in prijsklassen.
  • Wij voeren actieve grondpolitiek om voldoende woningen te kunnen bouwen.
  • Wij willen herbestemming van leegstaande gebouwen en bouwen in inbreidingsgebieden.
  • De gemeente voert stevige regie over de woningbouw.
  • Wij willen een goede controle op de ontwikkelingen rondom het Verstedelijkingsakkoord Breda – Tilburg, zodat de Dongense belangen goed vertegenwoordigd worden en de gemeenteraad daar op kan toezien.
  • Wij willen duidelijke afspraken met marktpartijen over de inzet van klimaatadaptatie, vergroening, de effecten van de energietransitie en bijbehorende eisen van duurzaamheid, die van toepassing zijn op het bouwen.
  • Wij willen in het gemeentelijk bomenbeleid opnemen dat kroonvolume even belangrijk is als het aantal bomen.
  • Wij willen het kappen van bomen zoveel mogelijk voorkomen en een herplantplicht hanteren (en handhaven!) voor inwoners, bedrijven als de gemeente.
  • Wij willen natuurinclusiviteit als voorwaarde meenemen in alle ruimtelijke ontwikkelingsopgaven.
  • Wij willen het achterstallige onderhoud van Dongense wegen, voet- en fietspaden met voorrang aanpakken en het wegenbeleidsplan herzien.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.