Vrij zijn begint met goed onderwijs

Beeld: D66 Dongen

Wij vinden dat elk kind en elke volwassene in Dongen dezelfde kans moet krijgen om goed onderwijs te volgen. Op dit moment is dat nog niet zo. Verder gaan de kwaliteit en resultaten van het onderwijs in ons land achteruit in vergelijking met andere landen.

Daarom willen wij:
 
01    Alle Dongenaren dezelfde kansen op goed onderwijs bieden.
02    De kwaliteit van het onderwijs verbeteren.
03    Dat onderwijs bijdraagt aan de gezondheid van kinderen.

Voorlezen voor ieder kind
D66 Dongen besteedt jaarlijks aandacht aan de Nationale Voorleesdagen. Voorlezen is voor elk kind namelijk erg belangrijk. Wij proberen elk jaar op een andere school voor te lezen.

Hiermee gaan wij aan de slag:

  • Onderwijs is belangrijk voor de kansen van ieder kind. Daarom willen wij stevig de leiding pakken en samenwerken met het onderwijs.
  • We zorgen dat in Dongen ieder kind dezelfde kansen krijgt, en werken hiervoor samen met allerlei partijen in de gemeente.
  • We maken duidelijke afspraken met het onderwijs over de kwaliteit.
  • We zorgen dat iedereen de kans krijgt om goed te kunnen leren lezen en schrijven.
  • We zorgen dat in het integraal kind centrum (IKC) wordt samengewerkt in het belang van het kind.
  • We zorgen voor gezonde scholen voor alle kinderen. Door onder andere groene schoolpleinen en frisse, goed geventileerde schoolgebouwen.
  • We zorgen ervoor dat het onderwijs bijdraagt aan de gezondheid van kinderen, door veel beweging en een gezond ontbijt en lunch.
  • De bouw van de nieuwe schoolgebouwen is ontzettend belangrijk.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.