Financiële uitdagingen vragen om goed afgewogen keuzes.

Beeld: D66 Dongen

Wij vinden het belangrijk dat de Dongense financiën op orde zijn. Zodat we niet alleen nu maar ook in de toekomst het voorzieningenniveau in onze gemeente op peil houden.
In de afgelopen jaren is de financiële positie van Dongen sterk achteruitgegaan.

Daarom willen wij:

01    Het debat voeren over waar we als gemeente ons geld aan uitgeven (takendebat).
02    Een goede budgetbewaking van alle gemeentelijke budgetten.
03    Kennis van gemeentelijke financiën bij de gemeenteraad vergroten.
04    Transparantie en voldoende diepgang van financiële stukken.

De schuld van de gemeente Dongen is fors gestegen.
Van € 2.400,- per inwoner in 2018 (totale schuld € 61 miljoen), naar € 3.600,- per inwoner in 2025 (totale schuld € 94 miljoen) Dit betekent dat de we keuzes moeten maken in wat wel en niet gedaan kan worden.

Hiermee gaan we aan de slag:

  • We voeren een takendebat als voorbereiding op de komende begroting.
  • We verbeteren de financiële stukken door bijvoorbeeld het toevoegen van SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) geformuleerde beleidsdoelstellingen.
  • We houden het weerstandsniveau op peil en verbeteren onze financiële positie.
  • We verbeteren de kennis en inzichten van de gemeenteraad door raadsleden periodiek cursussen te geven over gemeentelijke financiën.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.