Zonder veiligheid zijn we niet echt vrij

Beeld: D66 Dongen

Wij vinden het belangrijk dat Dongen veilig is. Dongen moet een plek zijn waar iedereen zich thuis, op straat en op school veilig voelt. Ook moeten ondernemers veilig kunnen werken.

Daarom willen wij:

01    Dat iedereen in Dongen zich veilig voelt: thuis, op straat en op school.


Iedereen veilig in Dongen
Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Dongen veilig woont, leeft en werkt. Om dit te kunnen bepalen willen we jaarlijks het gevoel van veiligheid meten, zodat we concreter kunnen inzetten op wat er nodig is om Dongen veilig te houden.

Hiermee gaan wij aan de slag:

  • We willen beter in beeld krijgen hoe Dongenaren hun veiligheid ervaren. Daarom meten we periodiek het veiligheidsgevoel (subjectief) en de objectieve veiligheid.
  • Prioriteit geven aan de aanpak van ondermijnende drugs-, milieu- en financiële criminaliteit.
  • Intensivering van de aanpak op jeugdcriminaliteit en -overlast.
  • Meer zichtbare inzet van boa’s en politie, op straat en in de wijk.
  • Netwerken in de wijk verstevigen (o.a. door buurtpreventieteams.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.