Een rijke vrijetijdsinvulling voor iedereen

Beeld: D66 Dongen

Wij vinden dat voldoende vrijetijdsaanbod bereikbaar moet zijn voor iedereen die dat wil. Sporten en creatief bezig zijn maken je gezonder en zorgen voor een sterker netwerk.
 
Ook vinden we het belangrijk dat kunst en cultuur, kunstwerken en monumenten, een plek hebben in Dongen. Zo maken we Dongen aantrekkelijk voor onszelf en bezoekers.

Daarom willen wij:
 
01    Sport en beweging voor iedereen.
02    Iedereen de kans bieden om creatief bezig te kunnen zijn en kunst en cultuur beter te leren kennen.
03    Het sterke verenigingsleven dat Dongen kent ondersteunen.
04    Kunst en cultuur een prominente plek geven in Dongen.
05    Dongen net zo aantrekkelijk laten zijn voor inwoners als voor bezoekers.

 
Kunst en cultuur voor iedereen
Iedereen moet de kans krijgen om kennis te maken met kunst en cultuur. Daarom vinden we dat cultuureducatie ook voor jongeren op het vmbo bereikbaar moet zijn.

 

Hiermee gaan wij aan de slag:

  • We maken sport voor iedereen toegankelijk, door te onderzoeken of er meer aanbod moet komen voor ouderen en door sportlocaties rolstoeltoegankelijk te maken.
  • We ondersteunen verenigingen door hen te laten doen wat ze het beste doen: het samenbrengen van mensen. Denk bijvoorbeeld aan evenementen als DongenIce en de Zomerspelen.
  • We geven iedereen de kans om kunst en cultuur beter te leren kennen, door cultuureducatie op school ook aan te bieden aan jongeren in het vmbo.
  • We vinden het belangrijk om monumenten in Dongen te behouden en, indien nodig, op te knappen.
  • Wij willen toeristen laten zien hoe mooi Dongen is, door actief mee te werken met het regionale toerismebureau.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.