Agenda

Raadszaal Beeld: D66 Dongen

De gemeenteraad vergadert afwisselend. Eerst is er een Opiniërende raadsvergadering, een week later volgt een Besluitvormende raadsvergadering. Tijdens de vergaderingen behandelt de gemeenteraad voorstellen van inwoners, raadsleden en het college van burgemeester en wethouders.
De raadsvergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis.

Vergaderschema fractie

Beeld: D66 Dongen