Verkiezingsprogramma D66 Dongen 2022 – 2026

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen

Beeld: D66 Dongen

Eerste exemplaar

Op dinsdag 25 januari was het dan eindelijk zo ver: lijsttrekker Marieke Schouten overhandigt vol trots het eerste exemplaar van het verkiezingsprogramma van D66 Dongen aan steunfractielid en lijstduwer Leo Hamers.
Ongeveer 1 jaar geleden stelde Marieke aan Leo de vraag of hij ook deze keer het schrijven van het verkiezingsprogramma op zich wilde nemen. Een gigantische klus, maar gelukkig zei Leo volmondig ja! Na maanden hard werken en een aantal avonden van stevig overleg met alle leden die mee wilde denken, werd op vrijdag 17 december tijdens een digitale vergadering het verkiezingsprogramma door de leden van D66 Dongen unaniem goedgekeurd.
Sindsdien is er hard gewerkt aan de lay-out en aan een korte versie van elk hoofdstuk in simpelere taal. En nu is het programma dus helemaal klaar.

Voorwoord

Marieke schreef het voorwoord en blikt daarin terug op de afgelopen 4 jaar. Ze schrijft dat de 3-koppige fractie sinds de verkiezingen van 2018 haar uiterste best heeft gedaan om hun plannen voor Dongen in de gemeenteraad in te brengen, onder andere door het stellen van (kritische) vragen en het inbrengen van moties. “De grote vraag is of we de afgelopen 4 jaar ook echt wat hebben bereikt? Want we waren van te voren door veel mensen gewaarschuwd: de Dongense politiek is taai en conservatief. Nou, dat hebben we gemerkt! Zeker in de eerste 2 jaar stond de coalitie nauwelijks open voor de ideeën van andere partijen. Pas de laatste 1,5 jaar zijn de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende partijen verbeterd en is er meer ruimte gekomen voor nieuwe plannen. Daarnaast zien we in de voorstellen van het college steeds vaker eerder ingebrachte ideeën van ons terugkomen. Ik denk dan ook zeker dat we op kleine schaal de afgelopen 4 jaar wat hebben bereikt, maar de echt grote veranderingen die we voor ogen hadden zijn uitgebleven.”

Veranderingen

En juist deze veranderingen zijn volgens D66 Dongen noodzakelijk. Dongen staat voor grote uitdagingen voor de toekomst. Denk aan de financiële problemen, de energietransitie, het woningtekort en de stijgende zorgbehoefte. De komende bestuursperiode zal D66 Dongen daarom opnieuw zijn uiterste best voor de inwoners van de gemeente Dongen doen. Deze keer hopen we dat het niet voornamelijk blijft bij het aankaarten van de problemen, maar willen we vooral bijdragen aan oplossingen. Hoe wij die oplossingen zien kunt u lezen in ons verkiezingsprogramma.