Leo Hamers

Leo Hamers - Beeld: Saskia Moerman

Nummer 19 op de lijst en daarmee onze lijstduwer. Leo is geboren in Oosterhout en getogen in Dongen. Opgeleid als verbindingsofficier bij de Luchtmacht en als jurist aan de universiteit in Leiden, is hij onder andere werkzaam geweest bij de politie en bij diverse gemeenten in beleids- en managementfuncties. Leo is een trotse vader en opa van twee kinderen en drie kleinkinderen en geniet inmiddels van zijn pensioen. In zijn vrije tijd vervult hij een aantal maatschappelijke bestuursfuncties, zo is hij voorzitter van de Seniorenraad Dongen.

Wat wil Leo bereiken voor Dongen? Leo vindt het belangrijk dat er aandacht is voor democratische vernieuwing in de Dongense politiek. Hij ziet de bestuurscultuur in Dongen op dit moment vooral als monistisch in plaats van dualistisch. Leo: “Er bestaat een te scherpe scheidslijn tussen coalitie en oppositie en inhoudelijke debatten worden te weinig gevoerd.” Bovendien is de maatschappij ingewikkelder geworden. Gemeenten worden geacht bij te dragen aan oplossingen voor klimaatverandering, de woningcrisis, de problemen in de zorg, etc. Tegelijkertijd plaatsen gemeenten zich door de doorgeslagen marktwerking en de toenemende digitalisering steeds verder af van de inwoners. Daarnaast wordt door de gemeente in toenemende mate samengewerkt met andere gemeenten, de regio en private partijen. Leo: “Dat is prima maar heeft wel gevolgen voor de gemeentelijke autonomie en de invloed en verantwoordelijkheid van de gemeenteraad op diverse onderwerpen. Dat vraagt om een modern, slagvaardig en innovatief gemeentebestuur en een open bestuurscultuur.”

Ouderenbeleid.
Een ander belangrijk thema voor Leo is de manier waarop de gemeente omgaat met ouderen in haar beleid. Het huidige beleid is veelal gericht op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, waarbij steeds duidelijker wordt dat dit voor een groeiende groep kwetsbare ouderen niet haalbaar is. En dat heeft gevolgen voor de zorg en de leefbaarheid. Leo: “Ik pleit voor een samenhangend ouderenbeleid, waarmee de stem van ouderen steviger wordt verankerd in allerlei beleid rondom wonen en zorg maar ook eenzaamheid en armoede. En ook praktische zaken als een goed wegen-, fiets- en voetpadenonderhoud hoort hierbij.’

  • 78 jaar
  • Dongen