Nieuw lid in Financiële Commissie

Om de gemeenteraad van Dongen te adviseren over de gemeentelijke financiële stukken is er een Financiële Commissie. Voor ons gaat er een wisseling van de wacht plaats vinden: huidig commissielid Martijn Messing gaat na 6,5 jaar plaats maken voor Jasper van Ginneken. Daarbij bedanken we Martijn hartelijk voor al zijn inzet en zijn we heel blij dat Jasper het stokje van hem kan en wil overnemen.

Adviseren over de financiële stukken

Jasper zal onze raadsleden gaan adviseren over de financiële stukken, zoals de kadernota, begroting, jaarrekening en 3 jaarlijkse bestuursrapportages. De gemeenteraad stelt de kaders voor het lokale beleid vast en kent daar financiële middelen (budgetrecht) aan toe. Dat gaat bijvoorbeeld door het voorstellen van wijzigingen van een begroting en het vaststellen van de bestuursrapportage.

Controleren of afspraken worden nagekomen

De burgemeester en wethouders zijn daarna verantwoordelijk voor de uitvoering. De raadsleden hebben de wettelijke taak om kaders te stellen en te controleren. Ze kijken dan of de afspraken die de gemeenteraad met de burgemeester en wethouders maakt goed worden nagekomen en of dat die volgens de regels worden uitgevoerd. Dat wil zeggen: wordt het geld op een nette, goede en effectieve manier gebruikt?

In Dongen is de aansluiting niet te maken

Om deze controlerende taak goed uit te voeren moeten raadsleden de aansluiting kunnen maken tussen de kaders die zijn gesteld (wat wil de gemeente bereiken en wat gaat ze daarvoor doen?) en de financiële middelen die daarvoor zijn gereserveerd. De rekenkamer commissie (externe adviescommissie gemeente) concludeerde in 2022 dat in de gemeente Dongen de aansluiting niet te maken is. Het uitoefenen van de controlerende taak door raadsleden is vrijwel niet mogelijk volgens de rekenkamer commissie.

Wij willen deze aansluiting wel kunnen maken.

Jasper van Ginneken zal de raadsleden van D66 Dongen adviseren hoe ze de aansluiting tussen de kaders en uitgegeven financiële middelen wel kunnen maken. Daarnaast zal Jasper met de fractieleden bespreken welke extra informatie over de financiën van de gemeente Dongen beschikbaar moet zijn. Misschien dat de rol van de financiële commissie daarbij moet veranderen?

Meer weten?

Komende zaterdag, 28 oktober vindt u ons weer tussen 12.00 en 14.00 op het Looiersplein. We zijn dan met name benieuwd naar wat voor u het belangrijkste onderwerp is voor de komende Tweede Kamer verkiezingen. Wilt u daar over meepraten of heeft u een vraag of reactie over het onderwerp