Uitgangspunten
Cammeleur niet rijp voor besluit

Cammeleur Beeld: D66 Dongen

Wij vinden de uitgangspuntennotitie Cammeleur nog niet rijp voor besluit. Afgelopen donderdag heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met de uitgangspuntennotitie voor het Cammeleurconcept 3.0. Wij behoorde niet tot deze meerderheid. De uitgangspuntennotitie zou oplossingen moeten bieden voor een gezonde financiële toekomst van de Cammeleur. De gesprekken met de Cammeleurpartners, de inhoud van de uitgangspuntennotitie en de discussie in de raad heeft ons hier helaas niet van kunnen overtuigen. Voor ons bleven er nog te veel vragen onbeantwoord. Wij vonden dan ook, samen met het CDA en de Ouderenpartij, dat het stuk nog niet klaar was voor besluitvorming.

Programma van eisen

Hoewel de uitgangspuntennotitie veel informatie bevat, ontbreekt het wat ons betreft aan een duidelijk en helder programma van eisen waarin is opgenomen wat de gemeente verwacht van de Cammeleurpartners. Voor ons zou dit stap 1 moeten zijn. Hoe weten de partners anders waar ze naartoe werken.

Onduidelijkheid over de financiële effecten

Verder heeft de fractie van D66 haar vraagtekens bij de financiële consequenties van de verhuur gebaseerd op de vierkante meter prijs. Wat betekent dit nu precies voor de verschillende Cammeleurpartners? Daarnaast is onbekend of en hoe andere huurders, zoals verenigingen, gecompenseerd worden voor stijgende huurkosten. Ook is het nog onvoldoende duidelijk hoeveel extra geld nodig is voor een robuuste exploitatie van de Cammeleur. De gemeente becijferde € 60.000 en stichting Donckhuys € 150.000. De waarheid zal ergens in het midden liggen, maar zijn we er dan? Of komen er nog meer onverwachte kosten om de hoek kijken?

Ongewenste maatschappelijke effecten

Ongewenste maatschappelijke effecten
De Cammeleurpartners moeten gezamenlijk € 125.000 bezuinigen, € 100.000 hiervan moet worden opgehoest door het Kunstpodium. Het Kunstpodium heeft aanpassingsbereidheid getoond door te kijken naar besparingen zonder te zorgen voor een complete verschraling van het Kunst en Cultuuronderwijs in Dongen. De door de gemeente gekozen variant gaat ons echter te ver. Het schrappen van het cursusaanbod vergroot de kansenongelijkheid van kinderen.
De theaterprogrammering van de Cammeleur wordt in de toekomst overgelaten aan een commerciële of semi-commerciële partij. Wij zijn bang dat dit een verschraling van het kunst en cultuuraanbod in Dongen gaat zorgen. Welke prikkel heeft een commerciële partij immers om theaterprogramma’s of dansshows te organiseren die geen winst maken?

Draagvlak bij de partners

Draagvlak bij de partners
Als laatste en misschien wel belangrijkste ontbreekt het wat ons betreft vooralsnog aan voldoende draagvlak bij de Cammeleurpartners. Dit terwijl zij straks samen met de gemeente moeten zorgen voor de uitvoering. De neuzen moeten dus dezelfde kant op staan. Wij betreuren het dan ook dat er niet op voorhand afstemming gezocht is met de partners.
Al met al zijn er dus nog veel losse eindjes, en dat is dan ook de reden dat wij op dit moment niet voor het raadsvoorstel konden stemmen. Toch wensen wij de Cammeleurpartners en de gemeente succes met de verdere uitwerking van het Cammeleurconcept 3.0.