Dit is ons verkiezings-programma

Schommelen in de kindvriendelijke wijk Plantage de Sniep Beeld: Marc Lammerts

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Dat is het belangrijkste beginsel van D66, ook in Diemen. In deze moeilijke tijden is dat extra belangrijk. D66 heeft voor de komende jaren vier speerpunten in Diemen:

D66 staat voor een open, vrije samenleving met gelijke kansen voor iedereen. In het bijzonder in het onderwijs. Ongeacht culturele achtergrond, geloof, leeftijd en gender. De praktijk leert echter dat het streven naar inclusiviteit en kansengelijkheid nooit een gelopen race is. We moeten het met elkaar organiseren. Door ruimte te geven, te verbinden op wat we samen delen en rekening te houden met onze verschillen

We willen meer woningen voor onze inwoners. Diemen heeft mede dankzij D66 in het college veel bereikt op het gebied van woningbouw, zoals de nieuwe woonwijken Holland Park en Plantage de Sniep. Toch is er ook in onze gemeente een nijpend tekort aan woningen. Vandaar dat er bijgebouwd moet worden. D66 zet in op middeldure huurwoningen en sociale woningbouw. We bouwen vooral in Holland Park en zonder het groene buitengebied aan te tasten.

D66 is een groene partij en wil nu in actie komen voor het klimaat. De klimaatcrisis stelt ons voor grote uitdagingen en vraagt om verandering. We willen hard aan de slag met de energietransitie, de circulaire economie en het aanpassen van onze leefomgeving. Diemen en de wereld leefbaar houden begint nu.

D66 wil dat Diemen een plaats is waar inwoners elkaar ontmoeten, betrokken zijn en prettig samenleven. Een plek waar je je thuis voelt. Dat wordt mogelijk gemaakt door het rijke dorpsleven in Diemen. Dat zijn niet alleen de buurthuizen, Theater de Omval en de vele sportverenigingen. Maar ook het culturele aanbod en de verschillende evenementen die Diemen verlevendigen. D66 heeft zich altijd sterk gemaakt voor voldoende geld om dit alles mogelijk te maken. De komende jaren blijven we ons hiervoor inzetten. Dat maakt D66 de meest lokale politieke partij in Diemen.

Voorkant verkiezingsprogramma D66 Diemen

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In ons programma lees je alles over wat D66 in Diemen wil bereiken.