Herman Berkhout

Beeld: D66 Diemen

Herman Berkhout is sinds 2002 lid van D66 en is met trots 8 jaar gemeenteraadslid geweest. Hij staat volledig achter het sociaal-liberale gedachtegoed. Dit omvat het vertrouwen op de eigen kracht van mensen en het stimuleren van vrijheid en het aanbieden van gelijke kansen voor iedereen.
Hij zet zich in voor Wonen, Democratische vernieuwing, Bestuurscommunicatie, Ruimtelijke ordening en Afvalbeleid.

Herman: “Ik vind dat we onze mooie gemeente moeten koesteren. We moeten samen blijven streven aan een duurzame groene gemeente, waar het fijn is om samen in te wonen, werken, sporten en genieten van kunst en cultuur.
Ik hecht veel waarde aan democratische vernieuwing, betrokkenheid van de inwoners en transparante besluitvorming. Raadsleden nemen besluiten in het belang van de gemeente en haar inwoners.
De besluiten dienen altijd blijven passen in de financiële ruimte en dit vraagt degelijk financieel bestuur.”

  • 66 jaar
  • Diemen