Francus Simonetti

Beeld: D66 Diemen

Francus Simonetti woont in Diemen-Noord. Francus heeft een lange geschiedenis bij D66 Diemen. Hij is sinds 2012 actief betrokken, en sinds 2014 fractieopvolger en verschillende keren vervangend raadslid. Sinds 2022 is hij fractieopvolger voor D66 Diemen.

Francus zet zich dagelijks in voor een blijvend leefbaar Diemen, mooi om in te wonen, opgroeien en werken. 

Francus: “In de fractie proberen we altijd een goede afweging te maken, met alle feiten op tafel en met het sociaal-liberaal gedachtegoed in ons achterhoofd. Ik neem daarbij altijd de individuele behoeften, gezondheid, kansen van de Diemenaren in ogenschouw. We maken samen Diemen en zorgen voor elkaar.

We moeten kunnen opgroeien in Diemen, werken en wonen in Diemen en oud kunnen worden in Diemen. Daarom wil ik vooral ook voorzichtig omgaan met de schaarse ruimte die we nu nog hebben.”

  • 47 jaar
  • Hengelo
  • Diemen