Kunst, cultuur en evenementen

Omval

Theater De Omval, plek voor kunst en cultuur, eten en drinken, werkplekken en binnenkort ook de OBA Diemen. Beeld: Marc Lammerts

D66 hecht veel waarde aan kunst en cultuur. Het is een belangrijke inspiratiebron en maakt het leven mooier. Bovendien zorgt het voor ontmoeting en verbinding in onze Diemense gemeenschap. Cultuur is van iedereen, voor iedereen en voor iedereen anders. Het is daarom ook een reflectie van de diversiteit van de samenleving. Dankzij D66 was er in de afgelopen jaren subsidie beschikbaar vanuit het ‘Daarom Diemen’ budget voor verschillende kunst- en cultuurinitiatieven. Hierdoor konden er ook meer evenementen georganiseerd worden, zoals het wereldfestival, Smakelijk Diemen, en het Oranjefeest. En natuurlijk worden de Omval en de bibliotheek gerenoveerd. D66 wil de komende jaren het rijke culturele leven in Diemen behouden en uitbreiden. In 2026 bestaat Diemen 800 jaar. D66 wil dat dit een feestjaar wordt.

Culturele instellingen en het verenigingsleven

D66 koestert het bloeiende cultureel verenigingsleven in Diemen met verenigingen zoals Edog Muzikaal Theater, de Diemerharmonie en Voice Female. Het verenigingsgevoel versterkt de samenhang in de Diemense samenleving, zeker wanneer deze verenigingen ook optredens verzorgen buiten het theater, zoals in buurthuizen, scholen en verzorgingscentra.

D66 beschouwt Theater De Omval als de ‘culturele huiskamer’ van Diemen en een thuis voor culturele verenigingen. Verder is er een aantrekkelijk aanbod aan theater-, muziek-, en filmvoorstellingen. Ook is het een plek voor cultuureducatie met onder andere de Muziekschool Diemen. D66 wil de positie van Theater De Omval versterken door de verhuizing van de bibliotheek (OBA) in een uitbreiding van De Omval. Hierdoor wordt zowel de culturele als horecafunctie van De Omval versterkt. Voor de gemeente levert dit extra huurinkomsten op, waarmee we deze investering in het voorzieningenaanbod financieren.

Ook op andere plekken in Diemen wil D66 het cultureel aanbod versterken, zoals in buurthuizen, Verenigingsgebouw De Schakel en in de nieuwe wijken Holland Park en Plantage De Sniep. Een bijzondere vermelding verdient de concertserie in de prachtige Schuilkerk De Hoop. Ook ziet D66 een grotere rol voor Studio DMN weggelegd. Naast radio-uitzendingen zien we ook graag dat Studio DMN korte actuele filmpjes over Diemen produceert en toont op de eigen website en via sociale media.

Erfgoed en cultuurhistorie

Cultuurhistorische monumenten dragen bij aan de identiteit van Diemen en de sfeer in de gemeente. Helaas is een groot deel van de historische bebouwing verloren gegaan. D66 koestert de monumenten in Diemen en ondersteunt initiatieven om deze monumenten een nieuwe functie te geven als daarmee het behoud gegarandeerd wordt.

De activiteiten van de Historische Kring Diemen zijn een andere manier om de historie levend te houden. Mooie voorbeelden hiervan zijn de Canon van Diemen en de Onderwijscanon van Diemen.

Cultuureducatie

D66 vindt het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met cultuur, bijvoorbeeld met theatervoorstellingen speciaal voor scholieren van de Diemense basisscholen. Cultuuronderwijs is niet alleen leuk en inspirerend, het zorgt ook voor historisch besef en draagt bij aan de vorming van een eigen identiteit. Kunstvakken, zoals theater, muziek en beeldende vorming, stimuleren een creatieve geest. Vanuit de gemeente moeten we de (financiële) drempels verlagen om deel te nemen aan cultuureducatie, zoals bijvoorbeeld de lessen aan Muziekschool Diemen.

Kunst in de openbare ruimte

D66 vindt dat kunst de openbare ruimte kan verfraaien. Bestaande kunstwerken dienen goed onderhouden te worden. Bij (grote) projecten moeten we ook geld reserveren voor kunstuitingen in de openbare ruimte. Aan kunstwerken kunnen uiteenlopende prijskaartjes hangen. D66 geeft de voorkeur aan een goede kwaliteit voor een redelijke prijs en vindt dat vooral de buurtbewoners een belangrijke stem hebben in de uiteindelijke keuze.

Evenementen

D66 ziet graag dat Diemen een bruisende plek is waar met regelmaat gezellige evenementen plaatsvinden. Corona heeft de afgelopen jaren helaas roet in het eten gegooid, maar wanneer het weer kan, willen we de evenementenkalender in Diemen meer gevuld zien dan ooit. Naast het Diemer Festijn en het Loswalfestival zijn er de laatste jaren verschillende nieuwe evenementen bij gekomen zoals het Wereldfestival, het Oranjefeest, Smakelijk Diemen, het Jazzfestival ‘Duke op het Diemerplein’ en de Diemer December Dagen. D66 ziet graag dat meer initiatieven vanuit de samenleving gaan leiden tot aantrekkelijke evenementen met een onderscheidend concept.

In 2026 bestaat Diemen 800 jaar. D66 wil dat dit een feestjaar wordt waarin veel evenementen en activiteiten plaatsvinden voor alle doelgroepen. De komende vier jaar hebben we de tijd om dit goed voor te bereiden samen met alle partners in het ‘Daarom Diemen netwerk’. D66 wil dat de gemeente hier extra subsidie voor uittrekt.

Daarom Diemen

Volgens D66 moet de gemeente het voortouw nemen om de identiteit van Diemen te versterken en de belevingswaarde te vergroten. Dit gebeurt inmiddels onder de noemer ‘Daarom Diemen’. Dit is een samenwerking met het ‘Daarom Diemen netwerk’. Hierin zitten alle partijen die Diemen kleur geven, zoals sportverenigingen, culturele verenigingen en instellingen, evenementenorganisatoren, ondernemersverenigingen, welzijnswerkers en maatschappelijke organisaties. Het doel is om van de bewoners en bedrijven ook echte ambassadeurs van Diemen te maken. Dit gebeurt onder meer door subsidie te geven aan culturele evenementen en initiatieven. Ook wordt er aandacht besteed aan het positieve nieuws in Diemen, via sociale media en het magazine. Een belangrijke uitdaging voor de komende jaren is het betrekken van (nieuwe) inwoners bij de Diemense gemeenschap. Zeker in Holland Park kunnen we de sociale samenhang verder versterken, bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten in het nieuwe centrale park van de wijk. ‘Daarom Diemen’ heeft ook een impuls gegeven aan de uitbreiding van de Diemense evenementenkalender.