Sport en bewegen

Rick vertelt over sport in Diemen

Hockey op de vernieuwde sportvelden Beeld: Marc Lammerts

Sport zorgt voor ontspanning en draagt bij aan een gezond leven. Bovendien is het ook bij uitstek de gelegenheid voor het leggen van sociale contacten. D66 heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat er in Diemen veel is geïnvesteerd in sport. Er komt een nieuwe sporthal en het sportpark is gerenoveerd, waardoor er nu ruimte is voor hockeyvelden. D66 wil dat Diemen ook de komende tijd zo veel mogelijk ruimte biedt aan sportvoorzieningen, zowel in verenigingsverband als in de openbare ruimte. Iedereen in Diemen moet de mogelijkheid hebben om te sporten en bewegen.

Divers sportaanbod in en om Diemen

Diemen is de afgelopen jaren fors gegroeid. D66 heeft zich ingezet om het sportaanbod mee te laten groeien. Door de herinrichting van het sportpark kunnen nu honderden extra mensen sporten en door de bouw van een nieuwe sporthal is er eindelijk de hoognodige extra ruimte gekomen voor binnensporten. Dit zorgt voor een bruisend sportverenigingsleven in Diemen.

Diemen is geen eiland en daarom is het belangrijk om ook samen te werken met sportverenigingen net buiten onze gemeentegrenzen, vooral voor de sporten die niet in Diemen worden aangeboden.

D66 wil in de komende jaren het brede sportaanbod behouden. Als het past in de schaarse ruimte willen we het aanbod ook verder uitbreiden, bijvoorbeeld door de aanleg van padelbanen.

Toekomst sportcentrum Duran

Het huidige sportcentrum Duran is inmiddels al meer dan 40 jaar oud en nadert het einde van zijn levensduur. Naast de enigszins gedateerde uitstraling zijn de energieprestaties van met name het zwembad erg matig, terwijl in de laatste jaren veel innovaties hebben plaatsgevonden om zwembaden energiezuiniger te bouwen. De energielasten van een volledig nieuw zwembad zullen dan ook aanzienlijk lager zijn. Wat D66 betreft moet er binnen 6 jaar vervangende nieuwbouw komen, aangezien een zwembad erg belangrijk is voor de Diemense gemeenschap. In de nieuwbouw moeten volgens D66 verschillende doelgroepen bediend worden: kinderen die zwemles krijgen, zwemverenigingen zoals De Meeuwen en ook recreanten van alle leeftijden. D66 wil graag investeren in een inclusief zwembad waar ook een zorgfunctie voor kwetsbare groepen aan is toegevoegd. Dit is vooral belangrijk wanneer de Gemeente Amsterdam stopt met de subsidie voor het AGO-bad.

Sport in de openbare ruimte

Sporten en bewegen gebeurt lang niet alleen in verenigingsverband. Ook individueel of in kleinere groepen wordt er volop gesport. D66 wil dat daar ook in de openbare ruimte voldoende plek voor is. Initiatieven vanuit de buurt moet de gemeente zoveel mogelijk faciliteren. Denk daarbij aan een veldje voor 3×3 basketbal of jeu de boules en het plaatsen van meer sporttoestellen in de openbare ruimte. Ook creëren we meer ‘sportieve rondjes’ om te wandelen, hardlopen en fietsen. Het groen in Diemen maken we nog aantrekkelijker om in te bewegen.

Sport voor iedereen

Veel Diemenaren zijn prima in staat om zelf de mogelijkheden te creëren om te sporten. De gemeente moet bijspringen voor degenen waarvoor dit niet vanzelfsprekend het geval is. Zo heeft de gemeente samen met het jeugdsportfonds de taak om kinderen waarvan de ouders het zich financieel niet kunnen veroorloven toch te laten sporten. Ook wil D66 dat actief wordt ingezet om het sport- en beweegaanbod voor ouderen verder te versterken door de inzet van buurtsportcoaches van Welzijn Diemen.

Iedereen moet zich thuis kunnen voelen bij elke Diemense sportvereniging. Samen met de sportverenigingen moet de gemeente het sportaanbod voor mensen met een lichamelijke beperking uitbreiden. En discriminatie of uitsluiting op welke grond dan ook hoort niet thuis op de sportvelden.

Sportaanbod in de schijnwerpers

Het sportaanbod komt pas echt tot zijn recht als inwoners de verenigingen en sportmogelijkheden goed weten te vinden. Daarom wil D66 doorgaan met de inzet van buurtsportcoaches. Daarnaast moet de gemeente Diemen door middel van een (digitale) sportgids en via andere communicatiekanalen, de lokale Diemense verenigingen en sportmogelijkheden meer bekendheid geven. Deze kanalen zijn ook heel geschikt om vrijwilligers in het verenigingsleven de waardering te geven die ze verdienen. D66 wil het brede Diemense sportaanbod volop in de schijnwerpers plaatsen.