Natuur, groen en recreatie

Spoorzicht

Natuur in park Spoorzicht Beeld: Marc Lammerts

D66 is een groene partij. Natuur en groen zijn essentieel voor de leefbaarheid van Diemen. We zijn zuinig op de natuur- en biodiversiteit in de prachtige buitengebieden rondom Diemen. Waar mogelijk investeert D66 in recreatieve mogelijkheden in het Diemerbos en in educatieve tuinen voor kinderen. D66 vindt het noodzakelijk om het groene karakter van de Diemense wijken verder te versterken.

Groene woonwijken

D66 vindt dat de gemeente moet zorgen voor een groene uitstraling van de Diemense woonwijken. Groen is essentieel voor een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte. Met voldoende groen wordt bij hoge zomertemperaturen hittestress tegengegaan en overvloedige regen sneller geabsorbeerd. Het heeft ook een positieve invloed op de luchtkwaliteit door vermindering van fijnstof. D66 wil ook bewoners stimuleren om hun tuinen en daken te vergroenen.

Het groen in de wijk moet ook onderhouden worden. Meestal is dit een taak van de gemeente. Maar als bewoners dat willen, kunnen zij in overleg met de gemeente ook zelf de inrichting bepalen en het groen onderhouden. Ook op de bedrijventerreinen wil D66 investeren in groen. Zie voor meer informatie hierover het hoofdstuk Economie en ondernemerschap.

Het groene buitengebied van Diemen

Rond Diemen bevinden zich prachtige natuurgebieden, zoals het Diemerbos en de Diemer Vijfhoek. Omdat D66 zuinig is op de natuurwaarden in deze gebieden, willen we niet dat daar gebouwd wordt. De bouw van woningen en bedrijven moet plaatsvinden binnen het bestaande stedelijk gebied. Hierover kan je meer lezen in het hoofdstuk Wonen en ruimte.

Groen- en waterrecreatie

D66 wil bevorderen dat bewoners en bezoekers nog meer kunnen genieten van het groene buitengebied, als een plek om tot rust te komen en te ontspannen. Zolang dit de natuur niet aantast, wil D66 op geschikte plekken ook meer vormen van recreatie mogelijk maken. De horecagelegenheid House of Bird in het Diemerbos is inmiddels een geliefde pleisterplaats voor wandelaars en fietsers. Voor gezinnen met jonge kinderen is een pierenbadje en een bostheater een goed idee. Een beeldentuin, klimparcours en een BMX-fietsbaan behoren ook tot de mogelijkheden.

Verder wil D66 meer mogelijkheden creëren voor zwem- en waterrecreatie. Te denken valt aan een strandje (bijvoorbeeld aan de Diem) en meer aanlegplaatsen voor bootjes of aantrekkelijke vaarroutes. In alle gevallen met respect voor de natuur. D66 ziet het Diemerbos als een gebied waar kleinschalige evenementen kunnen plaatsvinden, zoals een mindfulness-event of foodfestival zoals de Pure Markt. We zijn geen voorstander van grootschalige muziekfestivals, want die lijken de natuur te zwaar te belasten. Het groene buitengebied is ook een fantastische plek om te sporten. Een rondje hardlopen zorgt voor minder stress en je creativiteit wordt erdoor gestimuleerd. D66 wil verspreid over Diemen speel- en fitnesstoestellen plaatsen zodat ook dicht bij huis kan worden gesport.

Natuureducatie

D66 wil meer aandacht voor natuureducatie. De vogelroute bij House of Bird in het Diemerbos is een goed voorbeeld. D66 wil daar zo mogelijk andere thematische routes realiseren en ook educatieve tuinen voor kinderen aanleggen.

D66 wil historische groengebieden als begraafplaats Rustoord, het Fort Diemerdam en Oud-Diemen niet alleen behouden, maar ook dat de cultuurhistorische waarde ervan beter wordt uitgedragen.

Dierenwelzijn

D66 streeft er naar natuur en biodiversiteit te behouden en versterken, ook voor volgende generaties. Dieren zijn onderdeel van onze samenleving en hebben recht op bescherming en zorg. D66 heeft in Diemen de afgelopen jaren een voortrekkersrol vervuld als het gaat om dierenwelzijn. We zijn dan ook heel blij dat Diemen in 2020 is gekozen tot Diervriendelijke gemeente.

Groen en water zijn een noodzaak voor dieren in de vrije natuur. Bij nieuwbouw en herinrichting moet hier rekening mee worden gehouden. Zo wil D66 bij nieuwbouw huismusvriendelijke dakpannen gebruiken. Met kleine ingrepen kunnen amfibieën zoals kikkers en salamanders veiliger uit het water komen of oversteken. Vogels kunnen makkelijker nestelen in nestkastjes. Met de juiste mix van planten en een aangepast maaischema kunnen vlinders en insecten beter overleven.

D66 wil goed blijven samenwerken met belangrijke partners zoals de Dierenambulance en IVN Natuurwerkroep. Maar we pleiten er ook voor dat de gemeente de inwoners van Diemen voorlicht over de verschillende manieren waarop je zelf kunt bijdragen aan het dierenwelzijn, zowel in de vrije natuur als in je achtertuin en vanzelfsprekend ook voor je huisdieren.