Financiën en organisatie

Kunst lotus gemeentehuis

Kunstwerk Lotus bij het gemeentehuis, ontworpen door Carel Lanters (2002) Beeld: Marc Lammerts

D66 levert al jaren een belangrijke bijdrage aan een financieel gezonde gemeente en een gemeentelijke organisatie die op orde is. Dit is in het belang van iedereen in Diemen, vooral in minder rooskleurige tijden. Hierdoor kan de gemeente haar taken goed blijven uitvoeren en kan Diemen een sterke, onafhankelijke gemeente blijven.

Financiën

Gelukkig staat Diemen er financieel goed voor. Er is de afgelopen jaren met D66 in het college gespaard zodat Diemen ook in financieel moeilijke tijden zelfstandig kan blijven. Het lijkt er de komende tijd wat de financiën betreft niet makkelijker op te worden. Het Rijk gaat een andere verdeelsleutel hanteren bij de geldbedragen bestemd voor gemeenten. Hoogstwaarschijnlijk pakt dit voor Diemen minder gunstig uit dan nu het geval is. Net als alle andere gemeenten wordt ook Diemen geconfronteerd met de toenemende kosten in de jeugdzorg. Positief punt is weer dat de financiële middelen vanuit Den Haag toenemen met de groei van het aantal inwoners in Diemen.

Uitgangspunt voor D66 blijft een sluitende begroting. We zien het als een uitdaging om de lasten stabiel te houden voor inwoners en ondernemers, en tegelijkertijd te investeren in onze speerpunten kansengelijkheid, klimaat en wonen. De ervaring die D66 de afgelopen jaren heeft opgedaan in zowel de gemeenteraad als het bestuur van onze gemeente is hierbij heel nuttig.

Gemeentelijke organisatie

D66 is trots op de gemeentelijke organisatie. Mensen willen graag bij de gemeente werken en dat zie je terug in de kwaliteit van het werk. De samenwerking met Uithoorn en Ouder-Amstel (DUO+) heeft de organisatie de afgelopen jaren verder versterkt. Onze ambtenaren zijn het levend kapitaal van de gemeente. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst wil D66 in hen blijven investeren middels opleiding en bijscholing. Vooral met het oog op de komst van de nieuwe Omgevingswet, die ingrijpende en veelomvattende veranderingen tot gevolg zal hebben voor bestaande wet- en regelgeving.