Ons verkiezingsprogramma samengevat in vijf filmpjes

Alle plannen van D66 Diemen kan je lezen in ons verkiezingsprogramma. Maar wil je in een paar minuten weten wat de belangrijkste punten zijn van D66 Diemen? Bekijk dan deze filmpjes.

Meer woningen voor Diemenaren

Woningbouw in Diemen Beeld: Marc Lammerts

We willen meer woningen voor onze inwoners. Diemen heeft mede dankzij D66 in het college veel bereikt op het gebied van woningbouw, zoals de nieuwe woonwijken Holland Park en Plantage de Sniep. Toch is er ook in onze gemeente een nijpend tekort aan woningen. Vandaar dat er bijgebouwd moet worden. D66 zet in op middeldure huurwoningen en sociale woningbouw. We bouwen vooral in Holland Park en zonder het groene buitengebied aan te tasten.

Nu in actie voor het klimaat

Zonnepanelen

Zonnepanelen op het dak in Diemen Noord Beeld: Marc Lammerts

D66 is een groene partij en wil nu in actie komen voor het klimaat. De klimaatcrisis stelt ons voor grote uitdagingen en vraagt om verandering. We willen hard aan de slag met de energietransitie, de circulaire economie en het aanpassen van onze leefomgeving. Diemen en de wereld leefbaar houden begint nu.

Kansengelijkheid vergroten

Kunst tussen flats

Fotoproject De vier jaargetijden (2019), bewonersgroep De Flatmakers Beeld: Marc Lammerts

D66 staat voor een open, vrije samenleving met gelijke kansen voor iedereen. In het bijzonder in het onderwijs. Ongeacht culturele achtergrond, geloof, leeftijd en gender. De praktijk leert echter dat het streven naar inclusiviteit en kansengelijkheid nooit een gelopen race is. We moeten het met elkaar organiseren. Door ruimte te geven, te verbinden op wat we samen delen en rekening te houden met onze verschillen.

Ruimte voor lokale kracht

Omval

Theater De Omval, plek voor kunst en cultuur, eten en drinken, werkplekken en binnenkort ook de OBA Diemen. Beeld: Marc Lammerts


D66 wil dat Diemen een plaats is waar inwoners elkaar ontmoeten, betrokken zijn en prettig samenleven. Een plek waar je je thuis voelt. Dat wordt mogelijk gemaakt door het rijke dorpsleven in Diemen. Dat zijn niet alleen de buurthuizen, Theater de Omval en de vele sportverenigingen. Maar ook het culturele aanbod en de verschillende evenementen die Diemen verlevendigen. D66 heeft zich altijd sterk gemaakt voor voldoende geld om dit alles mogelijk te maken. De komende jaren blijven we ons hiervoor inzetten. Dat maakt D66 de meest lokale politieke partij in Diemen.

Je gaat toch ook stemmen?

Kandidaten top 10

Beeld: D66 Diemen

De komende dagen bepaal jij hoe Diemen er de komende vier jaar uit gaat zien. Jij stemt toch ook op 14, 15 en 16 maart?