Onze Mensen

In ons Nederland maakt het niet uit in welk huis je kinderbedje staat of in welke wijk je school. Alleen dan ben je echt vrij. Wij geloven in een samenleving waarin we gelijke gevallen gelijk behandelen. En mensen die toch op achterstand komen, helpen we. Een uitgestoken hand, zodat ieder kind het beste onderwijs krijgt. Iedere werknemer kans heeft op een goede baan en een betaalbaar huis. En ieder mens de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. In dat Nederland laten we iedereen vrij, maar niemand vallen.

D66 zit met 6 van de 39 zetels in de Delftse gemeenteraad. De huidige fractie zet zich sinds 30 maart 2022 in voor een Delft waarin we omkijken naar elkaar en verder kijken dan morgen. De fractie bestaat uit zes raadsleden, twee commissieleden en een fractiesecretaris. Met raadslid Sivan Maruf als fractievoorzitter. Maak kennis met onze volksvertegenwoordigers.

D66 Delft leverde afgelopen collegeperiode (2018-2022) één wethouder in het college van B&W. Vanuit die rol werkte zij vier jaar lang aan onze idealen. Maak kennis met onze wethouder.

Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling en organiseert de verkiezingscampagnes, debatavonden, masterclasses en opleidingen. Wil je in Delft actief worden voor de partij, neem dan contact op met het bestuur.