Marleen Spiekman

Marleen Spiekman - Beeld: Alyssa van Heyst Fotografie

  • 53 jaar
  • Soest
  • Delft

We leven in een prachtig land en in een fijne stad. Ik ben trots op onze open, transparante en democratische samenleving en onze mooie, historische en innovatieve stad. We leven echter ook in een tijd met grote maatschappelijke opgaven. In mijn werk als ingenieur en onderzoeker bij TNO help ik overheid en bedrijfsleven met technische innovaties voor de energietransitie. Bij die werkzaamheden zie ik hoe belangrijk lobby en politiek zijn om beweging te krijgen bij de grote maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan. Dat geldt voor Europa, Nederland, Zuid-Holland en voor Delft! Dat is voor mij een belangrijke reden geweest om lid te worden van een politieke partij: als sociaal-liberaal uiteraard van D66. En omdat ik merkte dat ik, als individu, juist op lokaal niveau een actieve en positieve bijdrage kan leveren, ben ik actief geworden binnen D66 Delft. Als afdelingssecretaris van D66 Delft draag ik graag mijn steentje bij.