Verkiezings-
programma:
Delft stad van iedereen

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

Minke van Velzen, Heera Dijk, Janne Gerritsen en Marijke Vuik - Beeld: Alyssa van Heyst Fotografie

Het programma voor iedereen

Delft is een stad voor iedereen. Daar hoort bij dat iedereen kan begrijpen wat de plannen van een politieke partij voor Delft zijn én dus waar je op stemt met de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022. Daarom biedt D66 Delft haar verkiezingsprogramma als PDF aan in drie verschillende edities:

Download hier het verkiezingsprogramma
Download hier het verkiezingsprogramma in eenvoudige taal
Download the election manifesto in English by clicking here

14, 15 en 16 maart zijn de dagen om uw stem uit te brengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als Delftenaar en raadslid heb ik gezien hoe we met minder geld meer voor elkaar moeten krijgen. Steeds meer landelijke overheidstaken worden bij gemeenten neergelegd. Dat maakt dat de politiek die mensen het meest zien en voelen lokaal is. Uw stem bepaalt de verdeling van het gemeenschapsgeld en de financiële lasten voor onze inwoners. Uw stem bepaalt of wij gaan werken aan goed geïsoleerde woningen met een lage energierekening, of niet. En uw stem bepaalt hoe wij samen de COVID-crisis en alle gevolgen ervan overwinnen. Onze ondernemers hebben meerdere malen hun creatieve brein aan het werk gezet om deze moeilijke tijden door te komen. We zien dat steeds meer mensen zich eenzaam voelen. En we zien dat de toekomst van Delftse kinderen en jongeren onzekerder wordt. Ook de komende vier jaren willen wij onderdeel zijn van een stadsbestuur die met visie en daadkracht Delft en de Delftenaar vooruit helpt.

De komende jaren ligt er ook een enorme bouwopgave voor Delft. Dit jaar is ons stad ruim 103.000 inwoners rijk. Delft is geliefd bij haar inwoners, en bij mensen ver erbuiten. De komende jaren willen we ruimte maken voor duizenden nieuwe woningen en werkplekken. Dat vraagt om een lange termijnvisie op onze stad. Jaar na jaar bouwen we enorme aantallen woningen. Toch merken wij juist in onze stad de gevolgen van de wooncrisis. Het is onacceptabel wanneer gezinsuitbreiding uitgesteld moet worden, omdat er onvoldoende geschikte woningen zijn. Of voor de Delftse starter die zich na zijn of haar studie aan onze stad wil binden. Wonen is een grondrecht, en dat vraagt om meer regie van ons op de woningmarkt.

Fijn wonen is ook afhankelijk van uw wijk. Prachtig zijn de wijken waar kinderen veilig op straat spelen, ouderen en gehandicapten overal kunnen komen en een wijkontmoetingsplaats open is. De afgelopen jaren hebben we werk gemaakt van meer groen in de wijken, veilige fiets- en wandelroutes en schoon en goed onderhouden straten. Met u wil ik graag het gesprek aangaan over uw straat, wijk en stad. Dit geldt ook voor de energietransitie in Delft. We willen dat Delftenaren op de hoogte zijn van gemeentelijke hulp op het gebied van verduurzaming, circulariteit, en mee kunnen profiteren van de kennis en innovatiekracht van de kennisinstellingen.

Kennis en innovatie hebben onze stad veel gebracht. Het zit in het DNA van Delft. Daarmee heeft Delft veel in huis om klimaatverandering tegen te gaan, en in te spelen op een veranderende arbeidsmarkt voor nieuwe banen. D66 wil dat kennis en innovatieve ideeën van onze kennisinstellingen en bedrijven onze stad helpen verduurzamen. En we willen scholieren meer in contact brengen met MBO, HBO en universiteit. Op dit moment is Delft een groot exporteur van kennis. D66 wil dat onze stad meer van gaat profiteren van deze kennis en innovatie door start- en scale ups ruimte te bieden voor expansie, ruimte in onze stad te maken voor pilots aangevuld met leertrajecten voor onze Delftenaren. Deze kennis en handige handen helpen namelijk ook bij de verduurzaming van Delftse woningen met de meest moderne technieken.

Meer dan ooit heeft onze stad behoefte aan een stadsbestuur die naast Delftenaren staat. Die van nu en van de toekomst. Daarom presenteer ik u vol met trots ons verkiezingsprogramma “Delft stad van iedereen”.

Ik wens u veel leesplezier.


Sivan Maruf
Lijsttrekker Gemeenteraadsverkiezingen 2023