Wonen en vervoer in Delft

Wonen en vervoer in Delft
Delft is onze stad, ons thuis. Wij willen allemaal een gezonde stad om te wonen en werken, elkaar te ontmoeten en te ontspannen. Maar dat is geen vanzelfsprekendheid. De ruimte in Delft is schaars. Dat betekent dat we keuzes moeten maken. Wij willen mensen de ruimte geven om vrij te zijn. Wij kiezen voor ruimte voor huizen, werkgelegenheid én groen.