Praktische documenten

De meeste recente versies van de statuten en reglementen vind je hier.

Voor D66 Delft zijn relevant:

  • De statuten
  • Het huishoudelijk reglement
  • Het standaard reglement voor afdelingen

Het deelnamebeluit van D66 Delft Gemeenteraadsverkiezingen 2022, inclusief bijlagen, vind je hieronder. Het betreft de volgende stukken: