Kenniswerkgroepen

Eind 2019 hebben we in de afdeling Delft twee kenniswerkgroepen opgericht: de Werkgroep Klimaatmitigatie en Adaptatie en the International Working Group.

Werkgroep Klimaatmitigatie en Adaptatie
D66 onderkent dat klimaatverandering een van de grootste uitdagingen is waarmee wij ons geconfronteerd zien en zet zich actief in voor het nemen van maatregelen om verdere opwarming tegen te gaan. Inzet van D66 is dat Nederland doet wat zij kan om de klimaatdoelstellingen waaraan wij ons in Parijs hebben gecommitteerd na te komen en de CO2 uitstoot terug te brengen. Omdat de energietransitie en effectief watermanagement hierbij cruciaal zijn en omdat de kennis op deze gebieden vooral in Delft in ruime mate voorhanden heeft de afdeling Delft werkgroep voor Klimaatmitigatie en Adaptatie in het leven te roepen om relevante kennis en kunde voor de partij beschikbaar te maken.
De werkgroep komt maandelijks bij elkaar in Delft of Den Haag. We ondersteunen met de werkgroep zowel de locale als de landelijke politiek. Daarom is ons raadslid Boris van Overbeeke aanwezig bij de werkgroepbijeenkomsten. Boris heeft duurzaamheid in zijn portefeuille. En ook Matthijs Sienot, Tweede kamerlid voor D66 en portefeuillehouder klimaat en energie, zal regelmatig aanschuiven.

International Working Group
D66 believes in Europe and believes that international cooperation is increasingly important to address the major social and societal issues facing us in the world. The International Working Group was set up to learn from the insights and experiences of the 12% of our fellow citizens that come from abroad. We believe that a multi-faceted view of our society can help us find adequate answers to issues we are struggling with and would like to be inspired by the knowledge of best practices from other countries. In doing so, we want to explore with this working group what an internationally supported vision of post-nationalist politics and society might look like in this day and age; as a response to populists who exploit nationalist sentiments and thereby create divisions and intolerance, and as a precondition for creating support for the international cooperation and further political integration of Europe, which is indispensable in this day and age.
 
Voor de werkgroepen geldt dat de adviezen en beleidsvoorstellen van de werkgroepen breed binnen de partij gedeeld worden zodat wethouders en portefeuillehouders van Nederlandse Gemeenten, Tweede Kamerleden alsook Europarlementariërs de bevindingen kunnen inzetten voor het nader uitwerken van lokaal, nationaal en internationaal beleid.
Eens in de vier jaar zullen de werkgroepen bijdragen aan de totstandkoming van het gemeentelijk verkiezingsprogramma, terwijl ze tevens zal bijdragen aan de relevante paragraven van het landelijk verkiezingsprogramma.

Wil je meer weten over een van de werkgroepen of je aanmelden, mail ons dan via: [email protected].