Brendan Analikwu

Brendan Analikwu - Beeld: Alyssa van Heyst Fotografie

“Een duurzaam Delft met gelijke kansen voor iedereen. Daar zet ik mij voor in.”

  • 25 jaar
  • Den Haag
  • Delft
  • Hij/hem

We staan voor grote uitdagingen in Delft als het gaat om het klimaat, wonen en kansengelijkheid. De inzet van de komende jaren is cruciaal om onder de 1,5 graden opwarming te blijven. De écht grote transities worden nu ingezet. Verder moeten we zorgen voor voldoende goede woningen in Delft, ook voor studenten. De komende jaren wordt er flink bijgebouwd, maar het tekort aan studentenwoningen neemt nog harder toe. Tegelijkertijd moeten we blijven waken voor gelijke kansen voor iedereen. Door te werken aan diversiteit, inclusie en sociale cohesie juist ook wanneer het gaat over opgaven in de openbare ruimte, zorgen we voor die gelijke kansen. Daar zet ik mij deze periode voor in.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

  • Delft heeft ontzettend veel kansen als het gaat om het vergroenen van de straat. Zo pakken we de hittestress aan en maken we de stad een fijnere plek om te leven.
  • Delft heeft een unieke positie met zoveel kennis en innovatieve ideeën! De stad kan voorop lopen in de klimaataanpak.