Jelger Groeneveld

Beeld: Valerie Kuipers

“De kans die ik zie voor Delft? Om de duurzaamste stad van het land te worden.”

  • 51 jaar
  • Laren (NH)
  • Delft

We staan in Delft voor grote uitdagingen. De belangrijkste thema’s voor de komende jaren zijn wonen, duurzaamheid, klimaat en de gezondheid van onze inwoners door de aanhoudende corona pandemie.

Er zullen concrete stappen gezet moeten worden om de Klimaatwet uit te voeren. Door in te zetten op scherpe en ambitieuze doelen kunnen we in onze innovatieve stad met veel kennis in huis grote stappen zetten. Om de emissies in de stad terug te dringen, de gebouwen energiezuiniger te maken en de mobiliteit te vergroenen.

Om het woningtekort aan te pakken en het huizenaanbod beter aan te laten sluiten bij de behoeftes zullen er veel woningen in onze stad moeten worden gebouwd, terwijl er weinig ruimte is. Meer inwoners betekent dat er meer gevraagd wordt van de openbare ruimte. Voor mobiliteit, recreatie en buiten spelen. Een groene leefomgeving draagt bij aan woongenot, een aangenamer leefklimaat en daarmee ook onze gezondheid. Woningbouw mag niet ten koste gaan van het groen dat we hebben. We zullen dus goed om moeten gaan met de weinige ruimte die we hebben. Maak ruimte voor ruimte.

Vanuit de gemeenteraad wil ik me inzetten voor een groene en gezonde woonomgeving met ruimte voor iedereen. Want Delft is de stad van iedereen.

Wat betekent D66 voor jou?

Vrijheid voor iedereen om te zijn wie of wat ze willen zijn, vrijheid in zelfontplooiing en zelfbeschikking

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Kwaliteit van de leefomgeving in wijken en buurten
  • Kwalitatieve woningen die aansluiten bij de vraag
  • Veilige straten