Harjo Schuurman

Harjo Schuurman - Beeld: Alyssa van Heyst Fotografie

“D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Als individuen samen een geheel vormen is wat mij aanspreekt. Beloon prestaties, maar deel de welvaart.

  • 45 jaar
  • Delft
  • Delft
  • Hij/hem

Als geboren Delftenaar kan ik me geen andere stad bedenken waar ik liever zou willen wonen dan in Delft. Het is een relatief kleine stad met een bijna dorps karakter. Een stad waarin het fijn leven is en dat wil ik graag zou houden. We krijgen de stad in bruikleen en ik vind het mijn plicht om de stad goed te onderhouden en in gezonde staat door te geven aan de volgende generaties. Daarom wil ik mij namens D66 inzetten voor alle Delftenaren maar in het bijzonder voor de Delftse jeugd.

Ik vind het erg belangrijk dat ieder kind gelijke kansen krijgt. Het moet niet uitmaken wat je achternaam is of waar je wieg staat. Elk kind heeft talenten en het recht om die talenten te ontwikkelen.
Goed onderwijs is hiervoor essentieel. Het is de sleutel naar een zelfredzaam leven. Dat betekent dat er goed onderwijs in Delft moet zijn op elk niveau.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Er liggen vooral kansen in het verduurzamen en vergroenen van de stad. De zomers worden heter en dat vraagt om meer groen. Daar kan de gemeente nog stappen maken.
Graag zou ik de straten zien vergroenen en minder auto’s in het stadsbeeld zien.
Daarnaast kan de verbinding tussen de wijken verbeterd worden. De Buitenhof en de binnenstad liggen hemelsbreed niet ver uit elkaar, maar lijken soms twee totaal verschillende werelden.
Delft is een innovatieve kennisstad met de TU als bekendste uithangbord. Met Smart Makers Delft wordt er aan een samenwerkingsverband gewerkt tussen alle onderwijsniveaus en het bedrijfsleven. Hiermee komt er meer aandacht voor de maakindustrie en dat vind ik een goede zaak. Alle onderwijsniveaus tellen mee in Delft.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Een gezonde start voor ieder kind. Het mag niet zo zijn dat er kinderen met honger naar school gaan. Met het aanleren van een gezond voedingspatroon voorkom je eventuele gezondheidsproblemen en medische zorg in het latere leven.  
  • Sporten voor iedereen. Het is belangrijk dat mensen, jong en oud, voldoende bewegen. Het is essentieel voor een goede fysieke maar ook mentale gezondheid. Fitte mensen zijn minder vaak ziek, voelen zich beter en participeren vaker in het sociale leven. Het is belangrijk de openbare ruimte zo in te richten dat mensen veilig en kosteloos kunnen sporten op momenten dat het hen uitkomt.
  • Aandacht blijven vestigen op de jeugdzorg. We kiezen nu voor vroegsignalering als wapen tegen de toenemende druk op de jeugdzorg. Ik denk dat er nog intensiever samengewerkt mag worden tussen scholen, sportverenigingen en gemeente om kwetsbare kinderen snel met relatief lichte zorg weer op de rails krijgen.