Sivan Maruf

Sivan Maruf - Beeld: Alyssa van Heyst Fotografie

Ik krijg er veel energie van om klaar te staan voor vragen van mensen, en vooral door naar oplossingen te graven.” – Sivan

  • 29 jaar
  • Arbil, Irak
  • Delft
  • Hij/hem

In 2018 mocht ik als 22-jarige de gemeenteraad in voor D66 Delft. In de afgelopen periode heb ik het als heel eervol ervaren om mijn steentje bij te dragen op de portefeuilles ruimtelijke ordening, wonen en mobiliteit. Met deze ervaring wil ik mij weer opnieuw inzetten voor de nieuwe fractie. De stedelijke ontwikkeling van onze stad gaat in rap tempo. Het gaat om beslissingen die ontzettend veel invloed hebben op de persoonlijke leefsfeer van onze inwoners. Denk hierbij aan met wie kinderen zullen opgroeien in de wijk; of er genoeg recreatie- en sportruimte zijn in de stad. En hoe verstedelijking kan bijdragen aan de openbare ruimte in plaats van louter een als locatieclaim. Aan een duurzame en prettige stad wil ik graag blijven werken in de Delftse gemeenteraad.

Er is een ware omslag gaande in de denkwijze waarop wij met inwoners omgaan. De verstedelijking van onze stad kan bijdragen aan het voorkomen van plassen, nieuwe ontmoetingsplekken voor inwoners en aan onze Klimaatagenda. Daarom is het belangrijk om leidend te blijven op deze belangrijke thema’s.

Meer evenwicht in de verdeling van de sociale woningvoorraad: voor starters, jonge Delftenaren en studenten is het bijna onmogelijk om in onze mooie stad te blijven wonen. Wonen Haaglanden zal het e.e.a. moeten veranderen aan de verdeling van de sociale voorraad. De afgelopen periode heb ik namens de fractie voorstellen voor mogen indienen, zoals bijvoorbeeld een loting, het afschaffen van de verhuurdersheffing voor meer financiële ruimte en als nieuwe inzet: afschaffen van de kostendelernorm.

Met een alsmaar krimpende budget voor onder meer de onderhoud en verbetering van onze openbare ruimte, is de gemeente opzoek gegaan naar manieren om een ontwikkelaar te betrekken bij het ontwikkelen van het gebied rondom het project. Ik wil graag dat gesprek namens de fractie blijven voeren over hoe zowel ontwikkelaar als de stad er beter van worden.

Voor de Eerste Kamerfractie heb ik voorbereidingen mogen door voor de Omgevingswet. Ook neem ik deel aan de werkgroep Omgevingswet van de Delftse gemeenteraad. De Omgevingswet zorgt dat tientallen wetten en honderden regels worden gebundeld in één nieuwe wet. Namens de fractie wil ik betrokken blijven bij deze ingrijpende implementatie voor onze stad.