Carolien Aantjes

Carolien Aantjes - Beeld: Harsha Dijk

“Voor ons ligt de dringende taak om te zorgen dat volgende generaties in vrijheid en in goede gezondheid in Delft kunnen blijven wonen en zich met elkaar verbonden weten.”

  • 49 jaar
  • Dordrecht
  • Delft
  • Zij/haar


Als kind wond ik me al erg op over ongelijkheid en dan vooral tussen mijzelf en kinderen in Afrika. Ik koos een nuttig beroep en vertrok om ‘hier iets aan te doen’. Mijn blik stond lang op het Zuiden gericht, maar de urgentie om ook hier mijn deel bij te dragen voel ik steeds sterker. De D66 slogan ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ komt dicht bij de kern van mijn wereldbeeld en persoonlijke drijfveren. Sociale uitsluiting vormt ook de rode draad in mijn werk als gezondheidswetenschapper. Mijn aspiratie of verlangen naar een samenleving waar vrijheid, acceptatie, en gelijke kansen worden gewaarborgd, nadat ik zoveel verschillende samenlevingen heb mogen waarderen en contrasteren door mijn werk, zie ik terug in het sociaal-liberalisme en in de standpunten van D66. Als voorzitter van het afdelingsbestuur van D66 Delft wil ik meehelpen de schouders te zetten onder de plannen voor een toekomstbestendig Delft. Een stad waar volgende generaties in vrijheid en in goede gezondheid kunnen blijven wonen en zich met elkaar verbonden weten.