Marcella Lucardie

Marcella Lucardie - Beeld: Marcella Lucardie

“Samen dienen wij in een kennisstad zoals Delft voor eenieder gelijke kansen te bieden op goed onderwijs en een passende baan en waar men tegelijkertijd ook verantwoordelijkheid kan en durft te nemen voor het bepalen van de eigen toekomst.”

  • 21 jaar
  • 's-Gravenhage
  • Delft
  • Zij/haar