Heera Dijk

Heera Dijk - Beeld: Alyssa van Heyst Fotografie

“Het basisprincipe van D66 spreekt mij erg aan, het sociaal-liberalisme. Een politieke partij die oog heeft voor het individu, die je vrij laat maar wel met oog voor elkaar.

  • 44 jaar
  • Delft
  • Delft
  • Zij/haar

Ik wil dat alle kinderen gelijke kansen krijgen in het onderwijs. Dat gebeurt nu niet, waar je woont en opgroeit bepaalt voor een groot deel de rest van je leven.

Niet alle kinderen krijgen goede begeleiding thuis of worden gezien op school. Dit zorgt voor kansenongelijkheid. Dat weten we, we zien het en het is tijd om er wat aan te doen. Daar wil ik me voor inzetten, voor een goede start en die start begint bij de basisschool. Door me hard te maken voor brede basisscholen geloof ik dat je meer kansen krijgt als opgroeiend kind. Ik begeleid een meisje uit groep 8 namens School’s Cool, ik ben haar mentor. Zij heeft begeleiding nodig, maar ik zie nu al dat ze veel talent heeft. Aan mij de taak haar vertrouwen te geven om haar talenten verder te ontwikkelen. Ik heb mij als doel gesteld, dit bij meer leerlingen te doen en wil mij voor 100% inzetten voor alle leerlingen in Delft. Daarom zet ik mij in voor D66 Delft.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Ik kom graag in de wijk Buitenhof, daar woont mijn moeder. Er is hier een prachtig natuurgebied om te wandelen of hard te lopen. Met mijn kinderen ga ik vaak naar het Poptapark, daar heb je veel ruimte om te spelen en een geweldige speeltuin.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Toegankelijkheid van het onderwijs, nu en in de toekomst voor alle leerlingen. Dat betekent ook education permanente: Voortdurende her- en bijscholing op alle niveaus. Hierdoor worden er kansen voor elk individu gecreëerd om zich te ontwikkelen tot de persoon, die hij of zij wil zijn in onze maatschappij.
  • De school moet een veilige omgeving zijn voor een leerling. Dat betekent ook een gezonde omgeving waarin een kind opgroeit. Door het stimuleren van projecten betaalbaar schoolfruit en schoollunches, ontwikkelen leerlingen een gezond voedingspatroon.
  • Sport en cultuur zijn essentieel bij het ontwikkelen van het basisschoolkind tot een volwaardig lid van onze maatschappij. Daarom moet sport voor alle kinderen hoog op de agenda blijven staan.