Vergaderen volgens het BOB-model; wat betekent dat eigenlijk?

De gemeenteraad van Berkelland vergadert sinds januari 2022 volgens het BOB-model. BOB staat voor beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Dat betekent dat alle voorstellen waarover de gemeenteraad een besluit neemt in principe via dezelfde volgorde worden besproken: eerst wordt aan beeldvorming gedaan, vervolgens is ruimte voor debat tijdens de oordeelsvorming en tot slot wordt een besluit genomen in de raadsvergadering.

Politieke Avond
De vergaderingen vinden plaats tijdens de Politieke Avond, die is iedere twee weken op dinsdagavond. De Politieke Avond begint om 19.30 uur en wordt gestart met de ‘politieke sessies’. Er zijn twee sessies van 19.30 tot 20.15 uur en van 20.30 tot 21.15 uur. Dan wordt op twee verschillende locaties een sessie georganiseerd, namelijk in de raadzaal en in het restaurant van het gemeentehuis. Deze voorbereidende sessies kunnen beeldvormend of oordeelsvormend zijn. Aan het eind van de vergadering wordt bepaald hoe het onderwerp verder wordt besproken; moet nog een politieke sessie worden gehouden of hebben de raadsleden voldoende informatie om twee weken later een besluit te nemen?

De Politieke Avond wordt afgesloten met een raadsvergadering. Deze vergadering begint om 21.30 uur met een vragenkwartier. Hierin kunnen raadsleden vragen stellen aan het college over actuele onderwerpen. Daarna begint de besluitvorming en wordt gestemd over voorstellen die op de agenda staan. Tijdens de raadsvergadering wordt alleen nog gedebatteerd wanneer een motie of een amendement wordt ingediend op een voorstel. Het debat heeft namelijk al in de oordeelsvormende vergadering plaatsgevonden.

Vergaderingen zijn openbaar
Alle vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en kunt u bijwonen vanaf de publieke tribune. Ook kunt u de vergaderingen online volgen of terugkijken via www.gemeenteberkelland.nl. Daar vindt u ook de agenda voor de vergadering. De agenda en bijbehorende stukken worden uiterlijk zeven dagen voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd op de website.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de vergaderingen van de gemeenteraad? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Of benader team griffie ([email protected]). Zij zijn het team dat de gemeenteraad ondersteunt en zorgt voor een goed verloop van alle vergaderingen.