Omgevingsvisie: de kracht van een Raadswerkgroep

Op 2 oktober j.l. is een artikel over de totstandkoming van de omgevingsvisie voor de gemeente Berkelland verschenen. Dit artikel is gepubliceerd op de website van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. In dit artikel doen Marc Berends (voorzitter van de Raadswerkgroep Omgevingsvisie en tevens raadslid namens D66) en Arjen van Gijssel (wethouder en portefeuillehouder) uit de doeken hoe de omgevingsvisie voor de gemeente Berkelland tot stand is gekomen en wat de rol van de Raadswerkgroep hierin is geweest. Lees hier het artikel: ‘Omgevingsvisie: de kracht van een Raadswerkgroep’.

Beeld: Gemeente Berkelland