Bijeenkomst met Jongerenraad- Advies Openbaar vervoer

Dinsdag 26 maart presenteerde de jongerenraad haar eerste advies over het openbaar vervoer in de gemeente Berkelland. D66 Berkelland was tijdens deze avond aanwezig met een tweetal raadsleden die de eerste presentatie van de jongerenraad Berkelland bijwoonde.
 
De onderwerpen hebben allemaal raakvlakken met het openbaar vervoer.  
·      Buslijn 63 Enschede-Borculo naar Ruurlo laten rijden;
·      Verlichting van en rondom bushaltes;
·      Hufterproof banken en prullenbakken.

Onderzoek

Het onderzoek en de concept-moties werden gepresenteerd aan de raadsleden. Aan het einde van de presentatie was er de ruimte voor vragen en discussie over de onderwerpen (beeldvorming). Jongerenraad was benieuwd naar oordeel over de gegeven adviezen. Er kwam een enthousiast debat op gang met als resultaat dat de drie concept-moties completer worden gemaakt en zeer waarschijnlijk raadsbreed ingediend. 

Jongerenraad

De jongerenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeenteraad. Een aantal onderwerpen hebben zij gekozen en verder uitwerkt. Onderwerpen welke voor hen belangrijk zijn voor nu en in de toekomst. Aangezien de jongerenraad geen bestuursorgaan is en dus geen formele macht heeft, hebben zij ervoor gekozen om adviezen te geven in de vorm van concept-moties. Het doel van concept-moties is dat de Jongerenraad deze moties aanbiedt, zodat de fracties deze als werkelijke moties kunnen indienen.

Jongerenraad, bedankt voor jullie input. Het heeft bijgedragen aan verbinding tussen jullie en raads- en commissieleden. 
Daarnaast gaat het tot moties leiden welke breed gedragen worden.
Samen voor een beter Berkelland!
 
D66 Berkelland kijkt uit naar verdere ideeën van de Jongerenraad! 


Benieuwd naar de adviezen? Kijk op de website van de gemeenteraad:
https://berkelland.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a5f446c4-ff87-4f06-be65-286d7a88841f?fbclid=IwAR0S-FZ5rVDvCK35N98TsH_AAeA_2fGCiKifTVBFT7xIE9LwvXlUXZfaGOc_aem_AbUNY7SlM-ZlkSrt4RPU4KX0jYOPcwnyYz0UC7C1PtKsOPY4DuW3vzhB3jZ259yhOUB6zVWud13gxQGsX-of47Ph