Verkiezingsboodschap van lijstduwer Wim Vos

Wim Vos zette zich in de jaren 70 al in voor onze gemeente, zo is hij raadslid en wethouder geweest. Hij was onder andere betrokken bij de door D66 geïnspireerde partij Alblasserdams Belang. Nu is hij lijstduwer voor D66 en doet hij een oproep aan de (stemgerechtigde) inwoners van Alblasserdam.

Beste mensen,

Als we veranderingen willen moeten we er ook voor durven kiezen !
Die kans krijgt u volgende week.


Gemeenteraadsverkiezingen gaan niet over landelijke politiek. Ik ben er als lijstduwer niet alleen om onze lokale kandidaten te steunen maar ook om veel mensen die mij kennen er van te overtuigen dat je voor een gemeenteraad mensen nodig hebt die praktisch denken en er voor zorgen dat we als inwoners dat krijgen wat we allemaal willen, of iets aan hebben.
Ik zie de gemeenteraadsverkiezingen als de meest beïnvloedbare manier waarop wij willen dat ons dorp bestuurd wordt. Ze gaan over de meest praktische dingen van elke dag.
We hebben nog even te gaan. Daarom roep ik iedereen op: Ga stemmen ! Laat je horen en zorg dat je vrienden en kennissen ook op D66 gaan stemmen. Om mee te doen moet je beschikken over goede kandidaten, mensen die verbeteringen willen bereiken want dat is nodig !
Wij hebben gelukkig kandidaten die kunnen laten zien waar we toe in staat zijn.
Dat zijn mensen die uw steun verdienen…… en dus ook uw stem.

> We moeten zorgen dat de straten door iedereen prima bereden kunnen worden !
• Geen verwaarloosde wegen zoals bijv. een Kerkstraat
• Geen chaotische kruisingen zoals op de Dam
• Geen te smalle wegconstructies zoals bijv. de Randweg (bij de Apotheek)

> We moeten zorgen voor een vlotte doorstroom van het verkeer !
• De huidige doorstroming van en naar Kinderdijk en Nw. Lekkerland moet verbeterd worden.
• We moeten zoeken naar een betere “ontsluiting” van onze gemeente voor elke vorm van verkeer.

> We moeten beter zorgen voor onze jeugd.
• Realiseren we ons wel dat er voor de opgroeiende jeugd nauwelijks iets aantrekkelijks is in Alblasserdam. Geen amusement, niets leuks.
• Sportverenigingen die ons omringen zouden moeten zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden zodat het individuele prestatiepeil verbetert.
• Vrijetijd en bestedingsmogelijkheden moeten meer kunnen bieden dan er nu is.

> Ruimtelijke ordening concreet omschrijven.
• Alblasserdam is redelijk volgebouwd, alleen het “Kloosterrein” biedt nog mogelijkheden, naast het oude Wipmolengebied en het oude manege terrein.
• Oppassen met het volbouwen van kleine(ere) stukjes.
• Afspreken over het soort woningen waarbij de sociale woningbouw prevaleert.

Wat wij willen is; Dat iedereen de zondag kan besteden zoals hij of zij wil. D’66 laat dan ook iedereen 100% vrij daar in. Dat geldt voor winkels, sport, plezier en elke vorm van vrijetijdsbesteding. De helft van alle politieke partijen in Alblasserdam denkt daar anders over ! Bedenk dat wel vóór u uw stem uitbrengt, praten is mooi maar doen is anders !!