Coalitieakkoord

Na de succesvolle gemeenteraadsverkiezingen in maart gingen we de coalitieonderhandelingen in. En met resultaat! De Alblasserdamse D66, CDA, ChristenUnie en VVD hebben een akkoord gesloten en een college gevormd voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Hier hebben we veel over te vertellen..

Het coalitieakkoord is gesloten op hoofdlijnen en is hier te vinden op de site van de gemeente Alblasserdam. Het akkoord wordt de komende tijd nog omgezet in een gedetailleerder collegeprogramma.
Ramon Pardo, jarenlang fractievoorzitter van onze partij, gaat aan de slag als wethouder. De beleidsterreinen waar hij verantwoordelijk voor is zijn financiën en treasury, economie, recreatie en toerisme, digitalisering en ICT, en bedrijfsvoering. Ramon zit niet langer in de gemeenteraad en zijn rol als fractievoorzitter is overgenomen door Jacco Schook.
En met Jacco Schook als nieuwe fractievoorzitter en Tessa Stegman als raadslid blijft er nog een zetel over voor D66. Remco de Boer komt met zijn ervaring als burgerraadslid nu de gemeenteraad in.
2 juni waren de feestelijke momenten waarop Ramon Pardo geïnstalleerd werd als wethouder en Remco de Boer als raadslid. Ook is het coalitieakkoord besproken.

Fractievoorzitter Jacco Schook reflecteert hieronder op de installatie van het nieuwe college. Deze tekst is de ‘Blik op de raad’ uit de Klaroen van woensdag 8 juni:

Vorige week is het coalitieakkoord met de titel ‘Samen zijn we Alblasserdam’ aangeboden en besproken in de gemeenteraad. D66 is blij met de inhoud hiervan en wij zijn verheugd dat we nu deel uitmaken van de coalitie. Wij danken het vorige college voor al het werk dat in de vorige periode is verzet en wensen de nieuwe wethouders veel succes in de komende periode. Als gemeente staan we voor een aantal grote uitdagingen op o.a. het gebied van woningbouw, klimaatadaptatie, bereikbaarheid, jeugdzorg en financiën. De komende vier jaar zal het college hard aan de slag moeten om af te maken wat in gang is gezet, maar ook om alvast een aantal dingen in gang te gaan zetten voor de toekomst. Het coalitieakkoord is te vinden op de site van de gemeente.

Op de verkiezingsmarkt 2022 - Beeld: D66