26 september: Debat- en informatieronde Raadsplein