Stimuleer impact start-ups in Zwolle

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

D66 wil dat de gemeente Zwolle start-ups uitdaagt om bij te dragen aan uitdagingen van de gemeente Zwolle. Tijdens de begrotingsbehandeling diende D66 daarom een motie in met de ChristenUnie om innovatief ondernemerschap in Zwolle te stimuleren. 

In Zwolle, in Nederland en in de wereld staan we voor grote uitdagingen, onder andere op het gebied van onderwijs, zorg, klimaat, mobiliteit, afval en economie. Dit heeft allemaal invloed op de leefbaarheid van de stad. De leefbaarheid van de stad wordt verder beïnvloed door de mogelijkheden voor start-ups. De gemeente Zwolle ondersteunt momenteel startende ondernemers met allerlei activiteiten. Maar, D66 en ChristenUnie zijn van mening dat innoverende start-ups meer uitgedaagd  moeten worden om direct bij te dragen aan de uitdagingen waar Zwolle voor staat.  

Zwolle wordt landelijk al gezien als trekker op het gebied van de circulariteit. Er zijn allerlei interessante initiatieven, van zowel grote gevestigde organisaties, alswel door start-ups. Daar moeten we gebruik van maken. We zijn blij dat het college aangeeft dat we al goede stappen maken om vernieuwende start-ups aan Zwolle te binden. D66 blijft inzetten op het vergroten van onze innovatiekracht in Zwolle.