Sonja Paauw

Beeld: Rutger Heijmerikx

“Ik vind het belangrijk dat niet het systeem centraal staat, maar de mensen. De wereld is niet zo eenvoudig en mensen zitten vol tegenstrijdigheden. Die kun je dus niet in een hok stoppen.”

  • 49 jaar
  • Noordwijk aan Zee
  • Zwolle
  • Zij/haar

Sonja Paauw heeft zich in Zwolle altijd ingezet voor kunst, natuur en de schoonheid van de stad. Onderwerpen die niet vanzelfsprekend een stem hebben in de gemeenteraad. Mede dankzij haar staan deze nu stevig op de Zwolse agenda. In de Omgevingsvisie is dankzij haar de spelregel opgenomen dat alle ruimtelijke initiatieven natuur moeten versterken. En heeft Zwolle op initiatief van Sonja en Gerdien Rots een Zwolse architectuurambitie. Ook haar inzet voor lokale democratie, vanuit de volle overtuiging dat alle denkkracht en creativiteit uit de samenleving hard nodig is en dat iedereen – ook mensen die niet vanzelfsprekend meedenken en -doen een stem heeft, is onvermoeibaar. Zo diende zij samen met GroenLinks een initiatiefvoorstel in voor een burgerberaad en digitale democratie. Ook deed de gemeente op haar initiatief een onderzoek (Quick Scan) naar de Zwolse stand van zaken rond democratie waar een verbeteragenda uit is voortgekomen.

Sonja groeide op in het Friese Balk en studeerde Kunst en Kunstbeleid in Groningen. Haar nieuwsgierigheid en de veelheid aan politieke en maatschappelijke vragen die zij stelde leidde tot de opmerking van haar geschiedenisleraar op het VWO in Drachten dat zij “vast nog wel eens de politiek in zou gaan (of op een kistje staan schreeuwen in het park)”. Dit heeft zij altijd onthouden en toen ze in 2007 in Zwolle kwam wonen zag zij kansen. D66 had toen (2007) 1 raadszetel en rond de 40 leden. Samen met Henk Schippers zette zij een nieuw bestuur op en wist D66 samen met anderen weer op de kaart te zetten in Zwolle.

Sonja woont samen met haar man en hun drie kinderen en boxer Harrie in de Stationswijk. In haar vrije tijd leest zij veel literatuur, rent ze door Zwolle en geniet ze van gezellige avonden met vrienden. Daarnaast is zij een groot liefhebber van beeldende kunst, architectuur, toneel en muziek.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Op dit moment het gebouw van wat vroeger de PTT was aan de Westerlaan. Ik houd van stedelijkheid, van imperfectie en van de harde schoonheid die een plek heeft als er iets afgebroken wordt.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

De groei van de stad brengt met zich mee dat Zwolle steeds meer een echte stad wordt met de voordelen die daarbij horen: er is steeds meer te doen, het is levendig en er heerst een vrije en open sfeer. Zwolle wordt steeds leuker en levendiger. Als we dat weten te combineren met sterke natuurwaarden, schoonheid en vriendelijkheid richting elkaar dan is Zwolle niet te evenaren!

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is voor mij de partij die vrijheid voor iedereen beschermt en verbetert. Toekomstgericht en met oog voor de complexe wereld waarin wij leven. Zij staat voor de fundamenten die nodig zijn om een fijn welvarend land te zijn zoals de rechtstaat, goed onderwijs en democratie.