Sander Wageman

Beeld: Job Boersma

Sander Wageman (1978) is kandidaat-raadslid voor D66 in Zwolle en heeft een deel van de afgelopen jaren gewerkt als fractiemedewerker in Zwolle en voor de Statenfractie van D66 Overijssel. In het verleden was hij journalist, maar tegenwoordig werkt hij als persvoorlichter bij vakbond FNV. 

  • 45 jaar
  • Zwolle
  • Zwolle

De politiek was lange tijd voor mij een spel dat ik met veel interesse en plezier, maar bovenal beroepsmatig volgde. De afgelopen jaren heb ik onder de motorkap mogen kijken en ook zelf een duidelijke visie ontwikkeld op wat er in onze mooie stad goed gaat en wat er beter kan. De tijd van toekijken en alleen opschrijven is geweest, nu is de tijd gekomen om de mouwen op te stropen en zelf met de poten in de modder te staan. 

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Wijde Aa. Hier kwam ik als kind al heel vaak en ik ga er nog wel eens heen om uit te waaien. Een oase van rust en natuur middenin de stad. 

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Belangrijk is dat de welvaart eerlijker wordt verdeeld (bestrijden van sociale onrechtvaardigheid) en dat we zo snel mogelijk van een lineaire economie naar een circulaire economie overstappen.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Het door het huidige college bedachte oneerlijke, peperdure en niet-duurzame grondstoffenplan moet zo snel mogelijk bij het oud papier. Daarvoor in de plaats moet de gemeente pro-actief met inwoners aan de slag om innovatief en effectief de kilo’s restafval te verminderen. Zwollenaren willen afval scheiden, dus dan moet de gemeente ze daarin faciliteren, niet straffen. 
  • Armoedebestrijding moet géén onderdeel vormen van het collegeakkoord. In plaats daarvan moet er een raadsbreed gedragen plan komen om armoede in de stad integraal aan te pakken. Armoedebestrijding is meer dan regelingen, maar gaat ook over onder meer onderwijs, participatie, gezondheid, werk & inkomen en zelfs over democratie. De gehele raad en het nieuwe college zouden armoedebestrijding als prioriteit moeten meenemen in al het nieuwe en bestaande beleid. 
  • De Nooterhof moet de spil worden van een vooruitstrevend en ambitieus plan voor natuur- en milieueducatie in de stad. Daarbij worden kinderen, jongeren en volwassenen uit alle lagen van de bevolking betrokken. Dit is van groot belang om draagvlak in de stad voor de transitie naar een circulaire economie te creëren. Verder vergroot je daarmee respect voor mens en planeet. Dat heeft uiteindelijk positief effect op onder meer de fysieke en mentale gezondheid van onze inwoners. Nu investeren in de Nooterhof betekent later de zoete vruchten plukken. 

Wat betekent D66 voor jou?

D66 gaat uit van de kracht van mensen. Het sociaal liberalisme is een positieve, optimistische manier van kijken naar de wereld, maar negeert de problemen die er zijn niet. De slogan ‘D66 laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ vat dat uitgangspunt wat mij betreft wellicht het beste samen.