Renilde Huizenga

Beeld: Renilde Huizenga

“Koesteren wat we hebben, maar om je heen blijven kijken hoe het beter kan. In verbinding en positief blijven. En zoveel mogelijk gelijke kansen realiseren voor iedereen.”  

  • 53 jaar
  • Leeuwarden
  • Zwolle

Door alles wat ik heb gezien en meegemaakt, kan ik prima relativeren. We zien niet altijd meer hoe goed we het in Nederland hebben. Ook is het makkelijk om vanaf de zijlijn commentaar te geven op alles wat niet goed gaat. Je hebt pas recht van spreken als je zelf probeert iets te ondernemen. Ik besefte op enig moment dat, als ik meer invloed wilde hebben je je ook beschikbaar kan stellen als volksvertegenwoordiger. Ook streef ik naar meer humor en luchtigheid in het politieke debat en het openbaar bestuur.  

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Ik hou van de stadsrandzone van Zwolle, de overgang tussen het stedelijke en de natuur en ik trek altijd naar het water. Daarom maak ik graag een wandeling bij het Engelse werk langs de IJssel of het Westerveldsebos bij het Zwarte water.  

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

We kunnen nog meer experimenteren, ik zie dat het werkt om gewoon te doen en te experimenteren, laten we maar meer proberen om koploper te zijn. Onze stad is groot genoeg om slagkracht te hebben en niet te groot om te kunnen veranderen, maar wel met oog voor de kernwaarden van Zwolle. 

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Ik hoop op verschillende manieren bij te kunnen dragen aan de verbinding tussen politiek, overheid en inwoners
  • En aanjager te zijn om op nog meer verschillende manieren samen te werken en samen te komen. Dat kan ook in kleine initiatieven zitten met een groter doel, bijvoorbeeld voor het behoud van natuur en een schone leefomgeving
  • Ik kan ook slecht tegen bureaucratie en streef ernaar dat inwoners een grotere rol krijgen (in de planvorming)  

Wat betekent D66 voor jou?

De sociale én liberale basis van de partij past bij mij. Vooral de twee richtingwijzers: ‘vertrouw op de eigen kracht van mensen’ en ‘koester de grondrechten en gedeelde waarden’ spreken mij aan.